Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Europski parnični i ovršni postupak

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Od 1.7.2013. godine je započela primjena brojnih propisa Europske unije u pogledu pravosudne suradnje u građanskim i trgovačkim predmetima, a koja pravila nastoje olakšati sudski postupak i naplatu tražbina u slučaju kada su stranke iz dvije različite države članice.

Kako je riječ o novinama u pogledu načina računanja rokova, dostave pismena, nadležnosti suda, priznanja i ovrhe presuda te uvođenja novih instrumenata (europski spor male vrijednosti, europski platni nalog, europski ovršni nalog) koji se mogu primjenjivati kod naplate tražbina, namjena je ove edukacije upoznati polaznike s načinom korištenja novih mogućnosti koje su dostupne unutar Europske unije. Ujedno je namjera seminara naglasiti i postojeću praksu vezanu uz europske instrumente kao i iskustvo u prvih godinu dana primjene u Republici Hrvatskoj.

Namjena

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima ali i drugim osobama koje obavljaju poslove sklapanja ugovora s partnerima iz drugih država članica Europske unije. Seminar je namijenjen i svima koji obavljaju poslove naplate u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama. Pri tome se posebno napominje kako predmetni instrumenti služe za naplatu tražbina od dužnika koji su fizičke osobe ali i dužnika koji su pravne osobe.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, tekstovi uredbi, korištenje portala europski pravosudni atlas u građanskim stvarima i europski portal e-pravosuđe, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 9:30 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

 • Specifičnosti kod računanja rokova - Uredba (EEZ-a Euroatoma) br. 1182/71 Vijeća od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila s obzirom na rokove, datume i istek rokova
 • Da li je sud u Republici Hrvatskoj nadležan za odlučivanje ili postoji nadležnost suda neke druge države članice (do 10.1.2015. - Uredba Vijeća (EZ-a) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima  Uredba Bruxelles I a od 10.1.2015. Uredba (EU) br. 1215 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o sudskoj nadležnosti te priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim stvarima  Uredba Bruxelles Ia)
 • Na koji se način priznaju i ovršavaju presude iz jedne države članice u drugoj državi članici
 • Dostava pismena osobama u drugim državama članicama, Uredba (EU) br. 1393/2007 europskoga parlamenta i vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi sudskih i izvansudskih isprava u građanskim i trgovačkim predmetima u državama članicama (»dostava isprava«) i o ukidanju uredbe vijeća (EZ) vijeća br. 1348/2000
 • Čije se materijalno pravo primjenjuje za ugovorne odnose (Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze - Rim l) i  izvanugovorne odnose (Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 11. lipnja 2007. o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze - Rim Il)
 • Mogućnosti izvođenja dokaza u drugoj državi članici (Uredba (EZ) br. 1206/2001 vijeća od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u području izvođenja dokaza u građanskim i trgovačkim predmetima  - 2001/470/EZ: Odluka Vijeća od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima)
 • Posebni europski građanski postupci:
 • Europski platni nalog (Uredba (EZ-a) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. kojom se uvodi postupak europskoga platnog naloga)
 • Europski spor male vrijednosti (Uredba (EZ) br. 861/2007. Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti)
 • Europski ovršni naslov (Uredba (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine)
 • Nadležnost za provođenje stečajnog postupka (Uredba Vijeća (EZ) br 1346/2000 od 29. svibnja 2000.o stečajnom postupku)

Vrijeme

četvrtak, 14.5.2015. od 9:30 do 14:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.