Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EUcinkovitost ili kako smo proveli EU fondove

Svrha seminara

Od ukupno 575 projekata koji su financirani u programu IPA, a koje smo obuhvatili istraživanjem (osim projekata prekogranične suradnje sa zemljama članicama), istražili smo i analizirali iskustva i sakupili odgovore od 390 projekata, odnosno 67,83% populacije. 

Na konferenciji ce se predstaviti rezultati prvog velikog istraživanja o do sad provedenim EU projektima u Hrvatskoj.

Konferenciju će otvoriti potpredsjednik Vlade Branko Grčić, a o sakupljenim rezultatima, budućnosti fondova i preporukama za provedbu EU projekata na konferenciji ćemo razgovarati s predstavnicima sustava EU fondova i korisnicima projekata, te predstaviti preporuke koje svima koji su već dio ili tek žele postati sudionici sustava EU fondova.

Namjena

Organizacijama koje su do sada provodile EU fondove, organizacijama koje žele postati korisnici EU fondova ili ih nastaviti koristiti, predstavnicima operativnih struktura i drugih organizacija uključenih u upravljanje sustavom EU fondova, stručnjacima, konzultantima, revizorima, financijskim institucijama, predstvnicima medija...

Iz programa seminara

 • Kolika je bila prosjecna stopa iskoristenosti EU sredstava u zavrsenim projektima
 • Kako su se sredstva EU fondova rasporedila po regijama Hrvatske
 • Koje vrste organizacija su povlacile sredstva IPA programa
 • Koliko je vremena potrebno od prijave na natjecaj do potpisa ugovora
 • Koliko je vremenski potrebno za odobrenje izvjestaja i primitak plaćanja
 • Zasto nije moguce iskoristiti sva sredstva koja su na raspolaganju
 • U kojim podrucjima su utvrđeni neprihvatljivi troskovi projekata
 • Kako se premoscivao financijski jaz do dobivanja isplata EU sredstava
 • Koliko se vremena / sredstava trosi na administraciju projekata
 • Koliko su projekti ostvarivali ocekivane rezultate
 • Koliko su korisnici zadovoljni suradnjom s ugovornim tijelima
 • Kakve preporuke korisnici daju drugim korisnicima EU fondova

Vrijeme

četvrtak, 22.5.2014. od 9:00 do 15:30

Mjesto

Hotel Westin, Zagreb

Kotizacija

950,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.