Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EU tenderi: Osnovni principi ugovaranja i nabavki prema procedurama EU

Svrha seminara

Upoznavanje sudionika seminara sa procedurama nabavki i vrstama ugovora koje financira EU. Sudionici će steći neophodna znanja iz oblasti primjene obaveznih procedura i uputstava EU, kao i samoj obradi neophodne projekte dokumentacije koja se koristi prilikom apliciranja na natječaje EU.

Namjena

Seminar je namjenjen svim potencijalnim aplikantima i korisnicima EU fondova.

Način realizacije

Prezentacije, praktični primjeri, interaktivna komunikacija sa sudionicima seminara.

Raspored seminara

Kava dobrodošlice

I.dio: 9:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min)

od 13:00 do 14:00 ručak

II.dio: 14:00 – 16:30 (pauza za kavu 15 min)

 

Iz programa seminara

 • Opći principi i  procedure nabavke
 • Kriteriji za izbor ponuda i dodjelu ugovora
 • Ugovori o nabavci usluga
 • Apliciranje na natječaje o nabavci usluga
 • Priprema tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje o nabavci usluga
 • Ugovori o nabavci roba
 • Apliciranje na natječaje o nabavci roba
 • Priprema tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje o nabavci roba
 • Ugovori o radovima
 • Apliciranje na natječaje za izvođenje radova
 • Priprema tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje za izvođenje radova
 • Najčešće greške prilikom apliciranja i pripreme tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje o nabavci usluga, roba i za izvođenje radova  

Vrijeme

utorak i srijeda, 24.4. i 25.4.2012.

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.