Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EU fondovi za poljoprivredu i ribarstvo: IPARD 101 i 103

Svrha seminara

Poljoprivreda danas ne predstavlja usputnu djelatnost već traži od poljoprivrednika pravi poduzetnički duh i racionalno upravljanje jako ograničenim resursima. Prezentacija alata koji danas stoje poljoprivrednicima kao pomoć u poslovanju i realizaciji investicija u svrhu dostizanja traženih standarda i kvalitetnijih kapaciteta poljoprivredne proizvodnje.

Namjena

Svima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih proizvoda.

Način realizacije

PP prezentacija, vježbe.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza 15 min.)
od 13:00 do 14:00 pauza
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Novi pravilnik mjera 101 - ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice
  • Novi pravilnik mjera 103 - ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda zajednice
  • Ocjena prihvatljivosti klijenta za ulaganje
  • Priprema projektne dokumentacije
  • Prikupljanje ponuda
  • Prijava na natječaj
  • Ugovaranje
  • Kontrole na terenu

Vrijeme

Ćetvrtak, 14.3.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.