Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EU fondovi u turizmu

Svrha seminara

Upoznavanje s mogućnostima koje pružaju EU fondovi za dobivanje bespovratnih sredstava te iznosima sredstava i kriterijima. Ministarstvo turizma je uputilo poziv za prijavu turističkih projekata za Strukturne fondove i Kohezijski fond ( rok za prijavu projekta 31.12.2012.).

Namjena

Upoznavanje s mogućnostima koje pružaju EU fondovi za dobivanje bespovratnih sredstava te iznosima sredstava i kriterijima.

Način realizacije

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija po principu pitanje/odgovor iz neposredne prakse

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)

Iz programa seminara

  • koji fondovi i programi postoje i kako pronaći natječaje
  • kriteriji koje moraju ispunjavati prijavitelji i projekti
  • iznosi sredstava koja se mogu povući
  • priprema projektne dokumentacije (najčešće pogreške i kako iz izbjeći)

Vrijeme

četvrtak, 22.11.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Jadran, Obala dr. Franje Tuđmana 52, Šibenik

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uključen ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uključen PDV.