Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

EU fondovi u poljoprivredi i ruralnom razvoju - EAFRD

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Zajednička poljoprivredna politika (CommonAgriculturalPolicy,CAP) jedna je od temeljnih politika Europske unije u koju se izdvaja skoro polovica proračuna Unije. Financirana kroz europske fondove, posebice Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EuropeanAgriculturalFund for RuralDevelopment, EAFRD) daje mogućnost razvoja ruralnog prostora zemalja članica kroz aktivnosti: Poticanja transfera znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim djelatnostima; jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje održivosti gospodarstva, promicanje organizacije prehrambenog lanca i upravljanje rizicima u poljoprivredi; obnovu, očuvanje i promicanje ekološke ovisnosti o poljoprivredi i šumarstvu; promicanje učinkovitosti resursa i potpore usmjerene na niske emisije ugljičnog dioksida i klimatski prilagodljivu poljoprivredu, prehranu i šumarstvu; promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj ruralnih područja

Usvajanjem sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske unije 30.10.2014, te posebice slijedom skorog usvajanja Programa ruralnog razvoja RH za period od 2014. do 2020., otvaraju se mogućnosti korištenja 2 milijarde € iz EU fondova za ruralni razvoj u predstojećem sedmogodišnjem programskom razdoblju. Na godišnjoj razini to predstavlja više od 330 milijuna €- deseterostruko više u odnosu na dosadašnja sredstva raspoloživa kroz IPARD program u pretpristupnom razdoblju. U odnosu na 6 mjera pretpristupnog IPARD-a, u EAFRD-u će Vam biti dostupna čak 21 mjera, što znači veću raznovrsnost prihvatljivih projekata i više mogućnosti financiranja.

S proračunom od  84,93 milijarde € na razini Unije u razdoblju 2014-2020 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ističe sljedeće strateške prioritete: jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva; poboljšanje okoliša i krajolika; poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima i diversifikaciju ruralnoga gospodarstva; LEADER pristup - lokalni razvoj predvođen zajednicom

Natječaji iz nekih podmjera EAFRD programa već su objavljeni, no objava glavnih natječaja iz predstojećih mjera tek slijedi u prvoj polovici 2015. godine:

Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala, podmjera Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja

Mjera 8 - Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma

Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

Mjera 11 – Ekološki uzgoj

Mjera 19 – LEADER: Demokratizacija i dobro upravljanje.

Tailored seminari prilagođeni specifičnim mjerama i korisnicima imaju za svrhu upoznati sudionike s glavnim relevantnim sektorskim politikama Europske unije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, raspoloživim mogućnostima financiranja i korištenja sredstava, pripremom i prijavom projektnih prijedloga, dostupnim alatima i procjenom kriterija za prijavu, dosadašnjim iskustvima u implementaciji projekata iz sredstava Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, te na što sve treba obratiti pažnju prilikom pripreme i implementacije projekata( tips&tricks)

Namjena

Seminar je namijenjen poljoprivrednim gospodarskim subjektima, poljoprivrednim organizacijama, udrugama i sindikatima, udrugama za zaštitu okoliša, organizacijama koje pružaju usluge u kulturi zajednice, uključujući medije, udruge žena, poljoprivrednicima, šumarima, pojedincima i mladima,te ostalim organizacijama i pojedincima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, diskusije, pokazni primjeri i success stories

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Glavne sektorske politike EU
 • Zajednička poljoprivredna politika (CAP)
 • Pregled politike ruralnog razvoja 2014 – 2020 
 • Prioriteti financiranja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD)
 • Presjek korištenja sredstava iz fondova EU u RH u području poljoprivrede i ruralnog razvoja  (razdoblje 2000 - 2006; 2007 – 2013)
 • Sustavi upravljanja i provedbe fondova EU
 • Objava natječaja, pozivi na dostavu projektnih prijedloga te kriteriji prihvatljivosti projekata i prijavitelja
 • Pregled specifičnih mjera prema programskim područjima i prihvatljivim korisnicima
 • Pouke naučene u prethodnom razdoblju
 • Projektni menadžment, upravljanje projektom i projektnim ciklusom
 • Programska prijava, razrada projektne ideje (primjeri iz prakse), pronalazak partnera, i procjena kriterija za prijavu
 • Upravljanje projektnim timom i obaveze
 • Načela izvještavanja
 • Najčešće procedure nabave u EU projektima:
  • Pojedinačna nabava (ST procedure)
  • Natjecateljsko pregovaračka procedura (CN procedure)
 • Komunikacija projekta, izrada komunikacijskog plana i vidljivost

Vrijeme

četvrtak, 16.4.2015. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1290,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.