Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Ekologija uma i kako očuvati psihičku stabilnost i zadovoljstvo životom u radnom procesu

Predavač

prof.dr. Slavko Sakoman, specijalist neurolog i psihijatar

Svrha seminara

Svrha seminara je menadžerima i poduzetnicima prenijeti znanja i dati ideje kako trajati u visokom poslovnom ritmu, a ujedno kvalitetno živjeti! Fokus će biti na osvješćivanju i unapređenju metoda čuvanja uravnoteženog mentalnog sustava, da bi optimalno funkcionirali u svim važnim životnim ulogama, na poslu i obitelji, kao pozitivne i zadovoljne osobe „koje traju“ i koje vode računa i o dobrobiti svijeta oko sebe.

Mentalno i fizičko zdravlje bitni su svakom menadžeru i poduzetniku koji u svom poslu želi biti uspješan, trajati i ujedno očuvati kvalitetan privatni život. Kako se osposobiti i kako trenirati kapacitete za svakodnevne poslovne zadatke u ulozi koja iziskuje neprestani psihički napor? Temeljna pretpostavka mentalne snage i funkcionalnosti je konstrukt osobnosti kojim čovjek sve svoje „darove“, od inteligencije do fizičkih dispozicija u svakom kontekstu optimalno i balansirano koristi na vlastitu dobrobit i dobrobit okoline u kojoj živi – obitelj, zaposlenici, partneri. Tijelo može biti u svakom detalju zdravo, genska dispozicija bez opterećenja, inteligencija izvrsna, a osoba može biti posve neefikasna u svom funkcioniranju, čak vrlo štetna ponašanjem po sebe ili zajednicu, može biti nesretna i neuravnotežena, unatoč vrlo povoljnih trenutnih životnih okolnosti. Kvalitetnim odgojem mozak dobiva šansu da svoje resurse, um ispred svega, na najbolji način stavi u funkciju upravljanja životnim procesima, što se među ostalim potvrđuje i kroz ponašanja kojima čovjek uz postizanje dobrih poslovnih rezultata vješto čuva i unapređuje vlastito tjelesno i mentalno zdravlje. Odgoj za samosvjesno, samozaštitno ponašanje najvažniji je element prevencije mentalnih poremećaja.

O pitanjima izgradnje, strukturiranja, organizacije, moralnosti i duhovnosti ličnosti, postizanju i održavanju njene snage, stabilnosti i kapaciteta potrebnih za prilagodbu  na nepovoljne okolnosti (npr. na permanentni pritisak radi posla i odgovornosti na radnom mjestu), dajemo neke odgovore na ovom seminaru. Pokušat ćemo uroniti u prostor svijesti i uma i promatrati  što se u njemu dešava. Možda velika bitka za vrijeme i prioritete koju većina menadžera vodi na više polja života istovremeno; sa zaposlenicima, dioničarima, dobavljačima, članovima obitelji, prijateljima….  Sve što ljudi čine i doživljavaju, taloži se u memoriji i ostavlja svoj trag.

Naučili smo promatrati zemaljski okoliš i uživati u nevjerojatnom skladu međuodnosa mnogobrojnih elemenata tog sustava koji se spontano održava i uravnotežuje  u „netaknutoj prirodi“.  Promatrači smo nepopravljivih šteta i kaosa u prirodnom okruženju, kojeg čini i zagađuje sebična ljudska vrsta svojim djelovanjem. Slaba manjina ekološki osviještenih ljudi se tome pokušava suprotstaviti i premda takve destruktivne procese ne uspije spriječiti, poduzima makar površne akcije čišćenja, uklanjanja „štetnog“ otpada, da bi se time barem odgodila prijeteća katastrofa našeg eko sustava, kojeg je ljudska civilizacija neodvojiv dio.

Pokušat ćemo sada «ekološkim» pristupom motriti svoj (ljudski) mozak. Razgovaramo o njegovoj bio-psiho dinamici, sadržajima, procesima, „zagađivanju“, zagađivačima i metodama čišćenja  po načelima kojima se bavi znanstvena disciplina, ekologija. Ekologija uma neka bude polazište za analizu međuodnosa svega pohranjenog  u tom čudesno složenom komadiću  materije, ljudskom mozgu, svega što iz njega izvire i što se u njemu i oko njega (radi njega) događa. Poslovni ljudi (poduzetnici, menadžeri) trebaju prepoznati „specifične“ zagađivače svog uma koji ih nepotrebno „troše“ i dugoročno mogu činiti manje uspješnima i znati kako ih sustavno „čistiti“  i time održavati zdravu i dinamičnu ravnotežu našeg uma, njegovu snagu i kreativnost u obavljanju svih važnih životnih uloga, uz stalno propitkivanje; koja je (od životnih uloga) najvažnija za osjećaj uspjeha i životne radosti. Možda ona roditeljska - odgoj djece ako ih imate….. ili…. Ili….

Namjena

Seminar je namijenjen menadžerima i svim poslovnim ljudima.

Način realizacije

U raspoloživom vremenu, kroz prezentacije voditelja, diskusije i vođenje rasprava na radionicama, baviti ćemo se sobom, kao vrlo važnim i odgovornim resursom u poslovnoj zajednici, od kojeg se očekuje istovremeno biti funkcionalan u nekoliko životnih uloga. Kako ne izgorjeti u odrađivanju svega što se od nas traži, kako trajati? Iz čega crpiti energiju, u čemu nalaziti smisao, kako se bez štete i rizika obnavljati?

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:00 (pauza 15 min.)
od 12:00 do 13:00 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:00 do 15:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Kakva je dinamika, ravnoteža, funkcionalnost  našeg mentalnog  „eko sustava“ ?
  • Što sve (izvana i iznutra) zagađuje naš mentalni prostor i kako to doživljavamo?
  • Koje štete proizlaze iz krivih strategija kojim se održavamo u psihopatološkom ekvilibriju?
  • Kako isplativo „čistiti“, puniti energijom i motivacijom i održavati zdravim naš mentalni sustav?

Vrijeme

četvrtak, 31.3.2016. od 9:00 do 15:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.