Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Efikasna naplata potraživanja, porezni i pravni oblik naplate potraživanja i Obrazac OPZ-STAT-1

Predavač

Sanja Kvastek, Danijela Kažović, Larisa Silvija Marić

Svrha seminara

Ako poslovanje vaše tvrtke nazaduje i trpi zbog sve većeg broja nenaplaćenih potraživanja, pozivamo vas na ovaj seminar kroz koji ćete naučiti organizirati, kontrolirati i uspješno voditi naplatu što će dugoročno pozitivno djelovati na poslovanje i likvidnost Vaše tvrtke kao i pospješiti trenutne i sve buduće suradnje s Vašim klijentima!

Trenutni trendovi plaćanja u Republici Hrvatskoj su negativni i zabrinjavajući te ne pokazuju skore promjene u smjeru poboljšanja naplate, stoga je preporuka malim i srednjim poduzećima da osposobe i zaduže jednog djelatnika na poslovima naplate i kontrole potraživanja. Činjenica jest da firme na dnevnoj bazi “padaju” u stečaj, “bježe” u predstečajne nagodbe ili se jednostavno brišu iz sudskog registra po službenoj dužnosti. Sve su to događaji koji imaju ogroman negativan pravni učinak na vaše potraživanje, a uz to se javno objavljuju, bez da ste toga svjesni. Prema tome, barem jedan vaš djelatnik mora biti osposobljen da na tjednoj bazi “prati” vaše dužnike i pobrine se da se vaša potraživanja na vrijeme prijave i tako ne propadnu.

Sadržaj ove dvodnevne radionice bavit će se komunikacijskim i psihološkim aspektima telefonske naplate potraživanja, o kojem će biti govora na prvom danu, dok će drugi dan biti govora o pravnim aspketima naplate potraživanja. Sudionici mogu sudjelovati na jednom ili na oba dana, ovisno o potrebama i preferencijama sudionika.

Komunikacija je vaš najjači adut i to je upravo ono čemu će tijekom prvog dana seminara najviše govoriti. Individualni pristup klijentima, pokazao je najbolje rezultate naplate potraživanja te omogućio kvalitetnu dugoročnu suradnju.

Na ovom seminaru ćete uz puno primjera iz prakse naučiti i koje su osnove za naplatu, kako provjeriti je li Vaš dužnik likvidan (je li u postupku stečaja, predstečajne nagodbe, likvidacije), procijeniti izglednost naplate, provjeriti kojim pokretninama/nekretninama raspolaže, kako pokrenuti ovrhu ili parnični postupak, naučiti što su instrumenti osiguranja i kako se njima koristiti, ali i što učiniti u svrhu prevencije – i to sve uz upućivanje na ona zakonska pravila koja su ZAISTA relevantna za Vaše poslovanje.

Stoga polaznici prolaze kroz razne modele i internet alate za što relevantnije prikupljanje svih potrebnih podataka o klijentima i njihovoj likvidnosti.

Kako procijeniti koji model komunikacije koristiti?

Kako dobiti što više potrebnih informacija od osobe s druge strane slušalice?

Do kada provoditi mirnu naplatu potraživanja, kada se odlučiti za naplatu sudskim putem?

Kako izbjeći lažna obećanja?

Kako pregovarati?

NOVO! Nedavno je u Narodnim novinama objavljeno statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima – OPZ-STAT-1. Prvo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima potrebno je dostaviti do 20.veljače 2016.godine.

Krajnji cilj ovoga seminara je naučiti polaznike kompletnoj organizaciji naplate te strukturi provođenja naplate i pismenom i direktnom komunikacijom.

Naplatite svoja potraživanja i zadržite klijenta!

Namjena

Seminar je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, direktorima i menadžerima prodaje, zaposlenicima uključenima u proces naplate potraživanja, specijalistima za računovodstvo i financije, te budućim i mladim poduzetnicima kojima je cilj imati od početka poslovanja što efikasniju naplatu.

Način realizacije

PPT prezentacija, vježbe u grupama, diskusija, analiza uspješnih primjera naplate, razmjena znanja i iskustva.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

1.dan: Efikasna naplata potraživanja

I. Uvod u seminar – navike plaćanja u RH

II. Analiza klijenata neplatiša

 • Korištenje alata za prikupljanje informacija o klijentu
 • Suradnja s odjelima prodaje unutar tvrtke
 • Procjena kratkoročne/dugoročne suradnje
 • Kontroliranje dinamike plaćanja spornih klijenata

III. Organizacija procesa naplate

 • Izrada liste potraživanja, 30/60/90
 • Kratkoročni/dugoročni planovi naplate
 • Kontrola izvršavanja obaveza
 • Analiza procesa naplate potraživanja

IV. Komunikacijski aspekti telefonske naplate potraživanja

 • Strukturiranje telefonskog poziva pri naplati
 • Modeli komunikacije u različitim situacijama
 • Kako pregovarati
 • Kako izbjeći lažna obećanja
 • Kada i koliko često zvati
 • Individualan pristup i izgradnja odnosa s klijentom

V. Pisana komunikacija i naplata

 • Primjeri najučinkovitijih pisanih podsjetnika

VI. U kojem trenutku pokrenuti prisilnu naplatu potraživanja i kako nastaviti poslovnu suradnju nakon toga

VII. Komunikacija s klijentom tijekom ovršnog postupka

VIII. Savjeti za dugoročnu suradnju s klijentima neplatišama

 

2. dan: Porezni i pravni aspekti naplate potraživanja

I. Obrazac OPZ-STAT-1

 • Statističko izvještavanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima

II. Radnje prije naplate potraživanja

 • Pravna osnova potraživanja – vjerodostojna isprava, valjanost cesije
 • Zastara duga – naturala obveza
 • Stanje dužnika
 • Sudski registar
 • Obrtni registar
 • FINA
 • Narodne novine
 • Zemljišne knjige

III. Provedba naplate

 • Opomena – opseg tražbine: naturalne obveze, kamate, troškovi
 • Nagodba – naplatni ugovor / otpust duga
 • Ovrha – na imovini, novčanim sredstvima, pokretnini, nekretnini, poslovnim udjelima – izvanparnični postupak/parnični postupak
 • Kompenzacija – pisane izjave o kompenzaciji, supotpisane I pečatirane od obje strane
 • Prijave u postupke – predstečaj
 • Prijave u postupke – likvidacija
 • Parnični postupak
 • Financijska agencija
 • Faktoring – financijski posao u kojem se kupuju potraživanja za prodanu robu ili izvršenu uslugu prije dospijeća za naplatu (kratkoročna potraživanja s rokom dospijeća do 180 dana)

IV.Prevencija

 • Priznanje duga
  • Dužnikovo knjiženje duga je priznanje duga
  • Plaćanje avansa znači da je ugovor sklopljen
  • Potpis cesije – priznanje duga
 • Instrumenti osiguranja plaćanja
  • Zadužnica – izdaje se u jednom primjerku
  • Mjenica – vjerodostojna isprava
  • Jamstvo – u pisanom obliku
  • Založna prava – na nekretnini, pokretnini, pravu
  • Escrow – uvjetno, povjereničko, založno, ugovor sa značajkama ugovora o djelu

V. Stečaj  i postupak predstečajne nagodbe

 • Predstečajna nagodba - uspostavljanje likvidnosti i solventnosti dužnika
 • Postupak predstečajne nagodbe mora završiti u roku od 120 dana (skraćeni postupak – 60 dana)

Vrijeme

četvrtak i petak, 28. i 29.1.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.