Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Društveno odgovorno poslovanje – Strateško upravljanje organizacijom

Predavač

Mirjana Matešić

Svrha seminara

Kako upravljanje nefinancijskim utjecajima doprinosi uspjehu poslovanja?

Ovaj seminar će pokriti sve ključne elemente društveno odgovornog poslovanjate te s njim povezanom teorijom održivog razvoja. Objasnit ćemo povijesne kao i trenutne okolnosti koje utječu na važnost upravljanja nefinancijskim utjecajima te potencijalne koristi koje poduzeće može imati od razumijevanja i upravljanja svojim utjecajima. U tom kontekstu ćemo se pozabaviti konkretnim područjima utjecaja i s njima povezanim primjerima iz prakse. Predstavit ćemo metodologije i alate koji su na raspolaganju poduzećima za razumijevanje i implementaciju ovih modela upravljanja, regulative koja potiče primjenu ovih alata te očekivane trendove u budućnosti koji će dati prednost poduzećima koja su savladala ove metodologije.

Društveno dogovorno poslovanje u Hrvatskoj je koncept poznat već više od 15 godina. Mnoge kompanije deklariraju se kao društveno odgovorne. Pri tome najčešće kao dokaz svoje odgovorne prakse prezentiraju primjere donacija u lokalnu zajednicu gdje podupiru javne ustanove ili organizacije civilnog društva. No društveno odgovorno poslovanje puno je više od toga. Ovdje se radi o alatu za strateško upravljanje organizacijom koja njegovom primjenom prepoznaje svoje nefinancijske utjecaje, počinje njima upravljati i kao posljedicu upravlja svojim rizicima koji proizlaze iz lošeg razumijevanja pozicije i uloge poslovne organizacije u društvu. Iako godinama korišten kao alat strateškog upravljanja najčešće velikih korporacija koje imaju resurse i teže smanjenju na minimum rizika koji nastaju kao posljedica degradacije okoliša, klimatskih promjena i novih očekivanja koje dionici imaju prema organizacijama, potreba za upravljanjem ovim utjecajima postala je nužnost za organizacije svih veličina i geografskih položaja.

Namjena

Visokom i srednjem menadžmentu velikih, srednjih i malih tvrtki, vlasnicima i direktorima tvrtki i obrta, voditeljima i djelatnicima kadrovskih i HR odjela, voditeljima i djelatnicima marketing i PR odjela, voditeljima i djelatnicima odjela prodaje i korisničkih službi, voditeljima i djelatnicima odjela razvoja i proizvodnje, voditeljima i djelatnicima odjela za komunikaciju s ulagačima, poslovnim suradnicima i dobavljačima, svima zainteresiranima.

Način realizacije

PPT prezentacija, demonstracija različitih alata te praktični primjeri.

Iz programa seminara

I. Povijesni pregled koncepta i povezanih terminologija

 • Teorija održivog razvoja
 • UN-ov Program 2030. i 17 Ciljeva održivog razvoja
  • Odgovornosti poslovnog sektora
  • Ključne teme
  • Koristi i prednosti od razumijevanja i prihvaćanja koncepta
 • Razvoj društveno odgovornog poslovanja
 • Odgovornosti za nefinancijske utjecaje
 • Razvoj europske zakonodavne prakse
 • Obveze nefinancijskog izvještavanja
 • Proces izvještavanja kao temelj za upravljanje utjecajima

II. Kako primjena prakse odgovornosti za nefinancijske utjecaje koristi poslovanju

 • Financijske koristi
 • Zadovoljstvo zaposlenika
 • Poboljšanje komunikacijskih i promotivnih aktivnosti, ulaganje u reputaciju
 • Smanjenje troškova poslovanja
 • Upravljanje rizicima
 • Olakšani pristup kapitalu

III. Područja društveno odgovornog poslovanja

 • Ekonomska održivost
 • Strateški pristup DOP-u
 • DOP u radnoj okolini
 • DOP i ljudska prava
 • Politika raznolikosti
 • Zaštita okoliša
 • Odnosi na tržištu
 • Ulaganje u zajednicu

IV. Primjena DOP-a u Hrvatskoj

 • Primjeri aktivnosti, organizacija i događanja
 • Mogućnosti sudjelovanja u inicijativama i mrežama

V. Alati, metode i priručnici

 • Globalne smjernice za izvještavanje o održivosti
 • ISO 26000
 • Indeks DOP-a

VI. Regulative i trendovi

VII. Kako započeti i provoditi DOP u poduzeću

 • Praktični rad na promišljanju implementacije predstavljene metodologije
 • Analiza slučaja

Vrijeme

srijeda, 17.4.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.