Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Devizno poslovanje

Predavač

Marcela Kir

Svrha seminara

Tijekom pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji postepeno su se liberalizirala gotovo sva ograničenja koja su vrijedila ranije za devizno poslovanje s inozemstvom, bilo da se radi o kapitalnim ili tekućim transakcijama i to u dinamici koja je dogovorena s Europskom Komisijom. Budući da su pregovori potrajali duže nego što se prvobitno planiralo, konačnim ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju stekla se percepcija da je sada u poslovanju s inozemstvom ili nerezidentima sve dozvoljeno i da nema više nikakvih ograničenja. No, da li je tako?

Današnji Zakon o deviznom poslovanju, s višekratnim izmjenama i dopunama, uz Uredbe sa zakonskom snagom čini dosta zahtjevan i pomalo nepregledan set propisa. Na snazi je i dalje par odluka koje detaljnije reguliraju neke segmente poslovanja s nerezidentima, a koje se često u praksi previde. Stoga ovaj seminar želi ukazati na propise koji su još uvijek važeći, naglasiti novosti koje dolaze u 2016. te upozoriti na obveze koje prate poslovanje s inozemstvom sa svrhom da se izbjegnu mogući prekršaji.

Detaljnije će se razmatrati, u situaciji kada je gotovo sve slobodno, kakva su ograničenja u gotovinskom poslovanju, kakve ipak obveze ostaju u smislu statističkog izvješćivanja,  što treba imati na umu u svrhu sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma, kako se obavlja platni promet s inozemstvom u kunama i devizama, koje su eventualne prednosti, a koji realni rizici u radu s virtualnim valutama, što je SEPA i na što se trebamo pripremiti u 2016.. O svim tim i drugim pitanjima bit će riječi na ovoj edukaciji. 

Namjena

Seminar je namijenjen djelatnicima u računovodstvu, financijskom planiranju i izvješćivanju, platnom prometu te odvjetnicima, javnim bilježnicima i svima koji sklapaju poslove ili provode transakcije s nerezidentima.

Način realizacije

Predavanja s PP prezentacijom, interaktivna rasprava, praktični savjeti i odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

I. Uvodni dio

 • Propisi koji uređuju devizno poslovanje i platni promet s inozemstvom
 • Definicije osnovnih pojmova
 • Tekući i kapitalni poslovi s nerezidentima
 • Tržište stranih sredstava plaćanja
 • Tečaj strane valute prema kuni
 • Ovlašteni mjenjači

II. Otvaranje računa u kreditnoj instituciji

 • Identifikacija osobe ovlaštene za poslovanje s računom
 • Podaci za otvaranje računa
 • IBAN

III. Platni promet s inozemstvom

 • Pružatelji platnih usluga
 • Platne transakcije
 • Rok izvršenja i datum valute
 • Instrumenti platnog prometa s inozemstvom
 • Naplate i plaćanja s inozemstvom
 • Devizna blagajna                   
 • Naplate i plaćanja u kunama

IV. Plaćanje između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja

 • Obračunski način izmirenja obveza i potraživanja s nerezidentima

V. Izvješćivanje o poslovima s nerezidentima

 • Izravna i ostala vlasnička ulaganja
 • Poslovi s vrijednosnim papirima
 • Kreditni poslovi
 • Depozitni poslovi

VI. Virtualne valute - prednosti i rizici

VII. Nadzorna knjiga i devizna kontrola

Vrijeme

četvrtak, 11.2.2016. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.