Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Business Intelligence - Informacija kao konkurentska prednost

Svrha seminara

U suvremenim uvjetima poslovanja pretrpanosti informacija, uspijevaju oni koji u moru različitih informacija imaju sposobnost brzog prepoznavanja onoga što je za njih relevantno (od onoga što nije) i poduzimanja akcije u što kraćem vremenu. Business Intelligence podrazumijeva kontinuirano skeniranje okruženja s ciljem prepoznavanja ranih signala koje nam šalje tržište kako bismo na vrijeme identificirali prilike i prijetnje u okruženju i pravovremeno na njih reagirali. Poslovna literatura prepuna je prikaza slučajeva o uspješnoj primjeni Business Intelligence-a velikih međunarodnih korporacija, ali ne manje važna inspiracija trebaju biti poduzeća iz našeg okruženja koji svoju sposobnost preživljavanja na ovim našim prostorima i tržišnim uvjetima temelje upravo na dobrom poznavanju sebe, svog poslovnog modela i drugih sudionika na tržištu, ponajprije konkurencije.

Ako ne poznajete niti svog neprijatelja niti sebe, tada ste budala i budite sigurni da ćete izgubiti u svakoj bitci.

Ako poznajete sebe, a ne poznajete svog neprijatelja, u svakoj bitci koju dobijete pretrpjet ćete značajne gubitke.

Ako poznajete i sebe i svog neprijatelja – pobijedit ćete u svakoj bitci.”

Sun Tzu (kineski vojni strateg),

“Umijeće ratovanja”, 500 godina prije Krista

Cilj seminara je unaprijediti proces donošenja odluka u poduzeću, kroz povećanje kvalitete informacija na kojima se temelje odluke. Tijekom seminara bit će govora o otvorenim i legalnim izvorima informacija o okruženju ( kupcima, konkurenciji, dobavljačima, trendovima u djelatnosti) te alatima neophodnim za analizu prikupljenih informacija. Kao jedan od ključnih izvora informacija u poduzeću bit će istaknuti vlastiti zaposlenici, na svim organizacijskim razinama čiji je informacijski potencijal u većini poduzeća nedovoljno iskorišten. Polaznici će se upoznati s preduvjetima aktivnog uključivanja zaposlenika u proces prikupljanja informacija iz okruženja s ciljem kreiranja «skenirajuće organizacije» - organizacije u kojoj se okruženje skenira na svim razinama radi prikupljanja relevantnih tržišnih informacija i njihove efikasne distribucije do donositelja odluka. 

Cilj seminara je ukazati na značaj informacija za donošenje svakodnevnih –operativnih i strateških; poslovnih, ali i privatnih odluka. Biti informiran znači smanjiti rizik i neizvjesnost prilikom donošenja odluka. Prikupljene informacije omogućuju nam predviđanje razvoja događaja u budućnosti koji su relevanti za naš posao ili privatni život i bolje pozicioniranje u smislu iskorištavanje prilika ili izbjegavanje prijetnji koje predviđamo da će se dogoditi. Razvijanje vještina identifikacije, prikupljanja i korištenja informacija važna su karakteristika uspješnih ljudi, bez obzira na to da li rade u malim ili velikim poslovnim sistemima, na upravljačkim ili operativnim razinama.

Namjena

Članovima Upravnih odbora, članovima Nadzornih odbora, izvršnim menadžerima, konzultantima, djelatnicima u planiranju, upravljanju poslovnim učinkom, dobavljačkim poslovima, prodaji, postprodajnim poslovima, marketingu, upravljanju ljudskim resursima, financijskim poslovima, djelatnicima u državnoj i lokalnoj upravi.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, diskusije u timovima, diskusijska pitanja i rasprave.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15min)

Iz programa seminara

 • Znanje kao konkurentska prednost - na individualnoj i organizacijskoj razini
 • Što je Business Intelligence i zašto je baš danas važan?
 • Faze Business Intelligence procesa
 • Kontraintelligence – zaštita informacija
 • Što želimo znati o konkurenciji, i na koji način prikupiti informacije?
 • Što želimo znati o kupcima, i na koji način prikupiti informacije?
 • Izvori i vrste informacija
 • Kvalitativne metode analize informacija
 • Tko (ne što) čini poslovno okruženje?
 • Porterov model konkurentskih snaga u funkciji analize poslovnog okruženja iz perspektive Business Intelligence-a
 • Interna intelligence mreža – kako kreirati skenirajuću organizaciju?
 • Vrste organizacijskog rješenja Business Intelligence-a

Vrijeme

četvrtak, 15.5.2014. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.