Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Brzorastuće tvrtke - kako pripremiti poduzeće za povećanje broja zaposlenika

Predavač

stručnjaci Mape znanja

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen: 10

Rast i razvoj poslovanja neraskidivo je vezan s porastom broja zaposlenika i razvojem upravljanja ljudskim resursima. Tvrtke koje bilježe iznimno brzi rast imaju veliki komunikacijske i razvojne izazove uslijed naglog rasta strukture i broja interakcija, djelomično definiranih procesa, te radi nedostatka strategije i vizije u upravljanju ljudskim resursima. 

Pravno – zakonski okvir temelj je radnog odnosa, i ukoliko je on pripremljen kako treba, poslodavci štede značajne resurse u ispravljanju grešaka i smanjivanju štete. Osiguravanje ispravnih pravnih koraka u zapošljavanju omogućava mirno i konstruktivno rješavanje kasnijih problema ako do njih dođe.

Strateško postavljanja i upravljanje ljudskim resursima ključno je u razvoju poslovanja jer pomaže u predviđanju potrebnih procesa i potreba razvoja tvrtke i zaposlenika. Upravljanje ljudskim resursima brzorastućih tvrtki omogućava pripremu poslovanja za zapošljavanje radnika; sistematizaciju radnih mjesta, postavljanje procesa, definiranje komunikacijski kanala i standarda, i još važnije, omogućava širenje vrijednosti poslovanja i jasno komuniciranje brenda tvrtke prema klijentima i tržištu.

Tvrtke s velikim poslovnim potencijalom i rastućim poslovanjem moraju osigurati poštivanje pravno-zakonskog temelja radnih odnosa kao i izgraditi potrebnu organizacijsku strukturu te predvidjeti kretanje komunikacije i interakcija unutar te strukture kako bi se poslovni procesi mogli kvalitetno odvijati. 

Ova edukacija je za vas ako želite:

·       imati sigurne „pravne“ korake u zapošljavanju i radnim odnosima;

·       stvoriti sigurnu pravnu podlogu za brzo i mirno rješenje potencijalnih radnih sporova;

·       postaviti HR procese u svrhu ostvarivanja strateških ciljeva poslovanja;

·       osigurati dobar početak rada u tvrtki za nove zaposlenike;

·       zadržati kvalitetne zaposlenike;

·       osigurati jasnu strukturu za efikasni protok komunikacijskih procesa

·       upravljati kvalitetom odnosa u kompaniji.

Namjena

Edukacija je namijenjena direktorima i rukovoditeljima brzorastućih poduzeća; tvrtkama koje imaju svoje HR odjele i žele se još bolje pripremiti za rast poslovanja, kao i tvrtkama koje tek započinju sa sustavnim upravljanjem ljudskim resursima. Edukacija je također namijenjena HR menadžerima, voditeljima ljudskih resursa, administrativnom osoblju te drugim zaposlenicima brzo rastućih tvrtki aktivno uključenih u procese upravljanja, vođenja ljudskih resursa i zapošljavanja.

Način realizacije

Edukacija je praktična i temeljena na primjerima iz prakse. Prvi dan seminara prikazat će pravne institute isključivo kroz dva primjera iz prakse uz mogućnost aktivnog postavljanja pitanja i/ili argumentiranja od strane polaznika/sudionika. Polaznicima je omogućeno da tijekom edukacije rade na primjerima vlastitih poslovanja te tako dobiju vrijednost i konkretne prijedloge koje je moguće odmah primijeniti u svakodnevnom radu.

Iz programa seminara

Prvi dan seminara usmjeren je na:

  • zakonski okvir prilikom zapošljavanja i prestanka radnih odnosa, uz pojašnjenje pojedinih instituta radnog prava; polaznici će dobiti uvid u načine na koje je potrebno pripremiti zapošljavanje kako bi ispunili sve obaveze te izbjegli skupe greške
  • problematiku radnog prava koja u današnje vrijeme predstavlja izvor dugotrajnih i iscrpnih sudskih sporova. Polaznicima će se, tumačeći postojeću sudsku praksu, prikazati na koji su način ti instituti interpretirani od strane sudova

Opće je poznato da rad predstavlja glavnu ljudsku vrijednost koja povezuje različita zanimanja u stvaranju novih vrijednosti. No, ponekad u odnosu između određenog posla i drugih aktivnosti u ljudskoj zajednici dolazi do postupaka i reakcija čije posljedice se osjećaju tek protekom određenog vremena. Stoga će se, uz pojašnjavanje osnovnih pojmova obuhvaćenih radnim pravom, tijekom seminara ukazati na aktualne teme u radnim odnosima.

Drugi dan seminara bavit ćemo se uspješnim praksama za upravljanje ljudskim resursa za pripremu rasta poslovanja i povećanja broja zaposlenika.

  • Strategija ljudskih resursa koja prati poslovnu strategiju - Ciljevi upravljanja ljudskim resursima usko su vezani uz ciljeve strategije poslovanja. U ovom dijelu bavit ćemo se principima uspješnog postavljanja strategije ljudskih resursa za brzo rastuće kompanije, postavljanju ciljeva ljudskih resursa, te određivanjem prioriteta brzorastućih poslovanja.
  • Struktura koja omogućava uspješne komunikacijske procese - Dinamika timova često ovisi o broju uključenih osoba kao i prirodi zadataka. Poslodavcima bi trebalo biti u cilju organizirati ljude unutar sustava na optimalne načine koji omogućavaju kvalitetan protok informacija, i efikasno rješavanje zadanih ciljeva.
  • Sistematizacija radnih mjesta - Omogućuje planiranje i ravnomjernu raspodjelu zadataka i odgovornosti, te jednostavniji nadzor i praćenje napretka na pojedinim radnim zadacima. Sistematizacija radnih mjesta omogućava bolje predviđanje novih zapošljavanja te postavlja temelje za druge HR procese kao što su praćenje radne uspješnosti, nagrađivanje itd.
  • Standardi interne poslovne komunikacije - Međuljudski odnosi jedan su od tri najučestalija izvora stresa na radnom mjestu. Usmjerenom, očekivanom i jasnom komunikacijom prevenira se pojavnost konflikta u kritičnim situacijama, i smanjuje mogućost pogreške.
  • Važnost uspostavljanja poslovnih procesa - Efikasnost u poslovnim procesima značajno utječe na internu i eksternu komunikaciju, moral i motivaciju, što u konačnici utječe na uspješnost novih zapošljavanja i zadržavanja radnika.

Vrijeme

četvrtak i petak, 24. i 25.9.2020.

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.