Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Bespovratna sredstva za obrtnike i poduzetnike u 2012.godini

Svrha seminara

Upoznavanje sudionika seminara sa Programom poticanja poduzetništva i obrtništva u 2012.godini što uključuje zakonske izmjene, nove pogodnosti za investitore i sve programe bespovratnih sredstava.

Namjena

Seminar je namijenjen fizičkim i pravnim osobama koje žele povećati svoju konkurentnost te dobiti sve informacije o programima bespovratnih sredstava. Plan poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. godinu pokrenulo je Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Način realizacije

Prezentacije, praktični primjeri, interaktivna komunikacija sa sudionicima seminara

Raspored seminara

Kava dobrodošlice

I.dio: 9:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min)

od 13:00 do 14:00 ručak

II.dio: 14:00 – 16:30 (pauza za kavu 15 min)

 

Iz programa seminara

 • Smjernice dokumenta "EUROPA 2020".
 • Opće informacija o Planu poticanja poduzetništva i obrtništva u 2012.
 • Kratkoročne poticajne mjere za poduzetništvo i obrtništvo
 • Strukovno obrazovanje i poticaji za samozapošljavanje
 • Ubrzavanje realizacije investicija
 • Definicija mikro, malih i srednjih poduzeća sa stajališta Europske komisije
 • Porezna rasterećenja, porezne olakšice i izravni poticaji
 • Veće sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u postupku javne nabave
 • Strategija razvoja poduzetništva do 2020. godine
 • Program poticanja međunarodne konkuretnosti i internacionalizacije RH
 • institucionalna podrška razvoju poduzetništva i obrtništva
 • Proračunska sredstva i programi potpore razvoju poduzetništva i obrtništva
 • Svi programi financiranja: ciljevi, korisnici, iznosi potpora, prihvatljive aktivnosti, poslovne aktivnosti, mjere i konačni rezultati

Vrijeme

ponedjeljak, 16.4.2012. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uračunat ručak, napici, pisani materijali, uvjerenje i parking. U cijenu nije uračunat PDV.