Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Autorsko pravo i internet

Predavač

Tamara Jurak, dipl.iur; Marina Splivalo, dipl.iur.

Svrha seminara

U današnje doba vrlo je korisno znati što je autorsko djelo i autorsko pravo, tko su ovlašteni nositelji autorskog prava, kako se ono štiti te koje su posljedice njegovog kršenja. Autorskopravnu zaštitu uživaju mnoga djela s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu, kao što su književna djela, računalni programi, glazba, filmovi, baze podataka, znanstveni i stručni radovi itd. Obzirom na razvoj modernih tehnologija, posebice ulogu Interneta u prijenosu informacija u današnjem društvu, s velikim brojem autorskih djela susrećemo se upravo prilikom korištenja Interneta, čega korisnici Interneta često nisu svjesni.

Zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog i drugog stvaralaštva zajamčena je čl. 69. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), a autorsko pravo uređuje Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17). Prava intelektualnog vlasništva, osim nacionalnim propisima, podliježu i zakonodavstvu Europske unije. Tako je čl. 118. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđeno uspostavljanje mjera za stvaranje europskih prava intelektualnog vlasništva kako bi se, između ostalog, omogućila ujednačena zaštitu tih prava u cijeloj Uniji, dok je zaštita prava intelektualnog vlasništva u informacijskom društvu predmet Direktive 2001/29/EZ od 22. svibnja 2001.g.

Iako će biti govora općenito o autorskom pravu, ovaj seminar je primarno usmjeren na zaštitu koju uživaju autorska djela objavljena na Internetu. Na seminaru će biti riječ o mogućim povredama takvih autorskih djela te načinima njihove zaštite, a u svrhu izbjegavanja štetnih posljedica do kojih može doći u slučaju povrede autorskog prava, kako za autora, tako i počinitelja povrede. U tom kontekstu osvrnut ćemo se na zaštitu autorskih djela objavljenih na portalima, blogovima i društvenim mrežama, kao i općenito nedopuštenu razmjenu sadržaja u digitalnom okruženju. Dodatno, polaznici seminara upoznat će se s jednostavnijim načinima raspolaganja autorskim pravom na djelima objavljenim u digitalnom okruženju. Seminar je primarno usmjeren na autorsko pravo, međutim dotaknut ćemo se i povrede još nekih prava intelektualnog vlasništva do kojih dolazi korištenjem Interneta.

Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse, a njegova svrha je izbjeći teškoće s kojima se u praksi susreću autori te korisnici autorskih djela objavljenih na Internetu.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen autorima i korisnicima autorskih djela koja se objavljuju na Internetu, ali i svima onima koji žele nešto više saznati o autorskom pravu i njegovoj zaštiti, s posebnim osvrtom na autorska djela objavljena u digitalnom okruženju.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Iz programa seminara

Općenito o autorskom pravu

 • Što je autorsko pravo?
 • Što je autorsko djelo?
 • Tko su nositelji autorskog prava?
 • Sadržaj autorskog prava
 • Autorskopravni ugovori
 • Sadržajna ograničenja autorskog prava

Utjecaj razvoja informacijskih tehnologija na autorsko pravo

 • Općenito o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama 
 • Posebnosti u slučaju povrede autorskih prava na Internetu
 • Uloga i odgovornost pružatelja usluga informacijskog društva

Autorska djela

 • Računalni programi kao autorska djela
 • Uloga Interneta u slobodnom izražavanju i pristupu zaštićenim sadržajima 
 • Autorska djela objavljena na Internetu

Povrede autorskog prava

 • Vrste povreda autorskog prava
 • Razmjena sadržaja u digitalnom okruženju
 • Počinitelji povreda autorskog prava
 • Povrede drugih prava intelektualnog vlasništva

Drugačiji načini raspolaganja autorskim pravom

 • Creative Commons inicijativa
 • Što su Creative Commons licencije?
 • Vrste CC licencije
 • Valjanost raspolaganja putem CC licencije – praksa sudova

Zaštita autorskog prava

 • Kako se ostvaruje zaštita autorskog prava
 • Primjeri iz prakse i rasprava s polaznicima

Vrijeme

petak, 17.11.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.