Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Autorska prava na arhitektonskoj projektnoj dokumentaciji

Predavač

Tamara Jurak, Marina Splivalo

Svrha seminara

U današnje doba vrlo je korisno znati što je autorsko djelo i autorsko pravo, tko su ovlašteni nositelji autorskog prava, kako se ono štiti te koje su posljedice njegovog kršenja. Autorskopravnu zaštitu uživaju mnoga djela s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu, kao što su književna djela, računalni programi, glazba, filmovi, baze podataka, znanstveni i stručni radovi itd. Sukladno primjenjivim propisima autorskopravnu zaštitu uživaju i djela arhitekture, što uključuje i pojedine dijelove arhitektonske projektne dokumentacije.

Zaštita moralnih i materijalnih prava koja proistječu iz znanstvenoga, kulturnog, umjetničkog i drugog stvaralaštva zajamčena je čl. 69. Ustava Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), a autorsko pravo uređuje Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17). Prava intelektualnog vlasništva, osim nacionalnim propisima, podliježu i zakonodavstvu Europske unije. Tako je čl. 118. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđeno uspostavljanje mjera za stvaranje europskih prava intelektualnog vlasništva kako bi se, između ostalog, omogućila ujednačena zaštitu tih prava u cijeloj Uniji.

Iako će biti govora općenito o autorskom pravu, ovaj seminar je primarno usmjeren na arhitektonsku projektnu dokumentaciju koja je autorsko djelo, što se u praksi često zanemaruje, rezultirajući štetnim posljedicama po autore, kao i naručitelje takvog autorskog djela. Dodatno, neriješeni autorskopravni odnosi vezano za izradu takve dokumentacije mogu izazvati poteškoće, ne samo strankama takvog ugovornog odnosa, već i drugim sudionicima u realizaciji građevinskog projekta. Ujedno, predavanje će obuhvatiti najvažnija pitanja kod javne nabave usluge izrade arhitektonske projektne dokumentacije, kao i važnost poštivanja propisa o autorskom pravu prilikom nabave usluga u okviru provedbe projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije.

Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse, a njegova svrha je izbjeći teškoće s kojima se u praksi susreću naručitelji i pružatelji usluga izrade arhitektonske projektne dokumentacije.

Namjena

Ovaj seminar je primarno namijenjen arhitektima, pravnicima i drugim osobama koje na bilo koji način sudjeluju u naručivanju ili pružanju usluge izrade arhitektonske projektne dokumentacije, što uključuje javne naručitelje, kao i privatne subjekte. Seminar je namijenjen i svima onima koji žele nešto više saznati o autorskom pravu i njegovoj zaštiti s posebnim osvrtom na djelo arhitekture, odnosno onu arhitektonsku projektnu dokumentaciju koja čini autorsko djelo.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Općenito o autorskom pravu

 • Što je autorsko djelo?
 • Što je autorsko pravo?
 • Tko su nositelji autorskog prava?
 • Sadržaj autorskog prava
 • Autorskopravni ugovori

II. Djelo arhitekture

 • Što je djelo arhitekture?
 • Specifičnosti djela arhitekture kao autorskog djela
 • Autor djela arhitekture
 • Ugovor o izradi arhitektonske projektne dokumentacije

III. Arhitektonska projektna dokumentacija

 • Od čega se u pravilu sastoji?
 • Koja dokumentacija je autorsko djelo?
 • Povreda autorskih prava

IV. Autorsko pravo i javna nabava

 • Javna nabava usluge izrade projektne dokumentacije
 • Javna nabava usluge projektantskog nadzora
 • Autorsko pravo kao osnova za pregovarački postupak bez prethodne objave
 • Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

V. Autorska djela u ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava

 • Važnost poštivanja prava intelektualnog vlasništva
 • Uloga autorskih prava u nabavi za potrebe projekta
 • Nabava usluge izrade projektne dokumentacije u okviru projekta

VI. Zaštita autorskog prava

 • Kako se ostvaruje zaštita
 • Primjeri iz prakse nacionalnih sudova i Suda pravde Europske unije

Vrijeme

srijeda, 20.9.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.