Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Analiza isplativosti investicija - tehnike evaluacije

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 20 

Svrha programa je kreirati kritičnu razinu razumijevanja bitnih (i nebitnih) elemenata investicije pri evaluaciji njene isplativosti s posebnim naglaskom na razumijevanje izračuna količine kreirane ili uništene vrijednosti za investitore, stope ostvarenog prinosa, uloge diskontne stope odnosno zahtijevanog povrata pri ulaganju, te problematiku utvrđivanja relevantnog novčanog toka investicije.

Namjena

Direktorima, članovima uprava, višem i srednjem menadžmentu odgovornim za financijske rezultate kompanije, poslovne jedinice, divizije, profitnog centra ili sl.; rukovoditeljima i projektnim menadžerima direktno ili indirektno uključenim u evaluaciju isplativosti investicija/projekata; djelatnicima financijskih institucija koji su u doticaju s korporativnim sektorom i potrebno im je razumijevanje adekvatnosti investicijskih odluka njihovih klijenata; djelatnicima javne uprave, ministarstava i ostalih javnih službi kojima je potrebno razumijevanje metoda ocjene isplativosti investicija.

Način realizacije

PP prezentacija, vježbe.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Program na koncizan i pragmatičan način polaznicima približava aplikaciju tehnika i metoda evaluacije isplativosti investicija. Intencija  je osposobiti polaznike da nakon završetka edukacije budu u stanju:

  • Izračunati i interpretirati sadašnje i buduće vrijednosti novčanih tokova
  • Izračunati i objasniti metodu razdoblja povrata, neto sadašnje vrijednosti, interne stope rentabilnosti, indeksa profitabilnosti i druge indikatore isplativosti investicije
  • Razumjeti prednosti i nedostatke pojedine metode
  • Odabrati između više investicijskih projekata koji su međusobno isključivi ili se natječu za sredstva iz ograničenog investicijskog budžeta
  • Utvrditi relevantne novčane tokove na temelju kojih se donosi odluka o isplativosti investicije
  • Razumjeti glavne komponente obrtnog kapitala i potrebe za njegovim aktivnim upravljanjem u kontekstu upravljanja novčanim tokom investicije

Vrijeme

četvrtak, 20.3.2014. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.