Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

AEO – kako ostvariti međunarodno priznatu oznaku kvalitete za izvoznike/uvoznike?

Predavač

Samanta Mazzi, Carinska Uprava

Svrha seminara

Status AEO (ovlaštenog gospodarskog subjekta) jedan je od instrumenata carinskog zakonodavstva usmjerenih jačanju sigurnosti i pojednostavljenju međunarodnog poslovanja. Ovaj program počiva na ideji izgradnje partnerskog odnosa između carine i pouzdanih tvrtki što rezultira olakšavanjem poslovanja takvim tvrtkama i omogućavanjem carini da usmjeri kontrole na stvarne prekršitelje carinskog zakonodavstva. 

AEO je međunarodno priznata oznaka kvalitete koja se dodjeljuje onim tvrtkama koje carini dokažu visoki stupanj kontrole nad svojim poslovanjem, uključujući između ostalog: financijsku stabilnost, poslovanje u skladu s carinskim propisima, upravljanje tijekom robe, upravljanje IT sustavom i vođenjem evidencija te poslovanje u skladu s odgovarajućim standardima sigurnosti i zaštite. Tvrtke koje ostvare status imaju pravo na niz olakšica u carinskom postupanju.

S obzirom na to da je postupak provjere kriterija za dodjeljivanje statusa AEO opsežan i ponekad zahtjeva poduzimanje određenih prilagodbi u poslovanju podnositelja zahtjeva, u interesu je gospodarstvenicima čim bolje pripremiti se za podnošenje zahtjeva za status AEO. Svrha ovog seminara je upoznati gospodarstvenike s AEO programom, od kriterija koje je potrebno ispuniti da bi se status odobrio, preko postupka odobravanja i pogodnosti koje status omogućava kako bi im se olakšao postupak dobivanja AEO statusa.

Namjena

Seminar je namijenjen svim gospodarstvenicima čije aktivnosti su obuhvaćene carinskim zakonodavstvom: uvoznicima, izvoznicima, otpremnicima, prijevoznicima, proizvođačima i svim ostalim tvrtkama i obrtnicima koji sudjeluju u carinskom poslovanju bez obzira na veličinu tvrtke.

Način realizacije

PPT prezentacija, primjeri iz prakse.

Raspored seminara

od 9:00 do 13:30 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Uvod

 • Pojam
 • Povijest nastanka AEO programa

AEO u EU

 • Uvođenje AEO u zakonodavstvo EU
 • Dinamika podnošenje i odobravanja zahtjeva
 • Interes za AEO po ulogama u opskrbnom lancu

AEO u RH

 • Organizacijska struktura AEO tima
 • Tijelo nadležno za odobravanje statusa
 • Uloge Središnjeg ureda i područnih carinskih ureda

Zakonska osnova

 • EU zakonodavni okvir
 • HR zakonodavni okvir

Pogodnosti statusa za gospodarstvenike

 • Zajedničke zakonske pogodnosti
 • Zakonske pogodnosti za AEOC status
 • Zakonske pogodnosti za AEOS status
 • Neizravne pogodnosti statusa

Postupak podnošenja zahtjeva i provjere

 • Priprema prije podnošenja zahtjeva
 • Zahtjev
 • Formalna provjera zahtjeva
 • EOS sustav
 • Rokovi

Kriteriji za odobravanje statusa

 • Sukladnost s propisima
 • Sustav upravljanja evidencijama
 • Financijska solventnost
 • Praktično znanje ili stručne kvalifikacije
 • Standardi sigurnosti i zaštite
 • Upitnik za samoocjenu

Praćenje statusa

 • Odobrenje AEO statusa
 • Logo
 • Ponovna procjena
 • Suspenzija
 • Opoziv

Vrijeme

četvrtak, 19.7.2018. od 9:00 do 13:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1190,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.