Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

30.6. i 1.7.2016. Osobna učinkovitost: Upravljanje odlukama, promjenama, vremenom, konfliktima, timom, stresom

Predavač

Matej Sakoman, Gordana Tačković, Petra Grabušić, Ivona Zgrabljić, Srđan Roje

Svrha seminara

Menadžeri se svakodnevno susreću s donošenjem velikog broja odluka što može biti veliki izazov i stres. "Ništa nije teže i vrjednije od sposobnosti odlučivanja "izjava je koja dobro govori o tome koliko je donošenje odluka važno i zahtjevno u svim aspektima života, a naročito na ulogama visoke odgovornosti. Iz tog razloga je Winston Churchill izjavio "cijena veličine zove se odgovornost", a ona je prvenstveno povezana s donošenjem odluka. No kako donosimo odluke i kojim se logikom vodimo? Odlučivanje i mudrosti odlučivanja postoje u svim aspektima života poput sporta i poslovnog svijeta gdje neki smatraju "da je bolje odlučivati i pogriješiti nego ne odlučivati" i  "da uspješni ljudi učine veliki broj grešaka u kratko vremena"..

Koliko ste organizacijskih promjena pokrenuli tijekom posljednje 2-3 godine kako biste se oduprli krizi i nastavili uspješno poslovati? Koliko od njih je uspjelo i u potpunosti postiglo ono što ste od njih očekivali? Slobodno budite iskreni jer koju god promjenu pokušali uvesti u svoju organizaciju brojke rade protiv vas. Prema svim stranim i domaćim istraživanjima, preko 70% organizacijskih promjena ili propadne ili ne postigne ciljeve postavljene prije početka promjene. Na ovom predavanju otkrijte najčešće greške koje radimo u provođenju promjena u organizacijama i kako manager ima ključnu ulogu u povećanju šanse za uspješno provođenja promjena! Jedan od velikih razloga je što manager nema sposobnost predvidjeti otpore promjenama prije nego se jave, a čak i kada se jave, premalo managera zna uspješno upravljati istima - osuđujući time promjene na neuspjeh! Na ovom predavanju otkrijte kako da svoju organizaciju i promjene u njoj uvrstite u onih 30% uspješnih promjena, te kako da postanete pravi majstor u upravljanju promjenama i otporima koji se u njima javljaju!

Upravljanje vremenom obično započinje postavljanjem ciljeva. Ciljevi se postavljaju za potrebe projekta, akcijskog plana ili postavljanja određenih specifičnih zadataka. U tu svrhu, a na temelju hitnosti i važnosti, planiraju se potrebne aktivnosti, određuju prioriteti i rokovi izvršenja. Ovaj proces rezultira izradom plana s popisom zadataka ili kalendarom aktivnosti.  Najčešća prepreka dobroj organizaciji vremena su rutinski i ponavljajući zadaci koji ne ostavljaju dovoljno vremena za rad na zadacima koji pridonose postizanju važnih ciljeva. Kako bi što učinkovitije upravljali dragocjenim vremenom, cijeli proces treba biti podržan setom vještina koje uključuju osobnu motivaciju, vještine delegiranja I organizacijske alate.

Bez povezivanja i udruživanja s drugim ljudima, odnosno međuljudskog aspekta čovjek kao biće jednostavno ne bi mogao opstati. Stoga su sve sfere našeg svakodnevnog života ispunjene interakcijama i odnosima s drugim ljudima. Sasvim prirodno se događa da u nekim od tih interakcija povremeno ulazimo i u konflikte s drugima. Mnoštvo pravila, prijedloga i uputa pokazuje koliko su ponekad zapleteni putevi prema dobrom vođenju razgovora. Upravo će zbog toga na ovom predavanju biti na jedan način olakšavajuće upoznati i osvijestiti svoj komunikacijski, ali i osobni obrazac koji je lako uočljiv i pregledan i za koji se sa sigurnošću može znati da vodi u slijepu ulicu – konflikt.

Što su ustvari konflikti i koliko su uzroci njihovog nastanka povezani s drugim ljudima, a koliko s nama samima, našim osobnim stavovima i vrijednostima prema drugima i prema životu? Kako osvijestiti zbog čega i po kojem obrascu ulazimo u konflikte i kako se ponašamo u samom konfliktu? Kako se komunikacija pretvara u dramu? Kako ulazeći u konflikte ustvari započinjemo igrati igru u kojoj nema pravog pobjednika? Kako upravljati konfliktima da bismo uspostavili održive odnose? To su samo neka od pitanja kojima ćemo se baviti na ovom predavanju.

Namjera predavanja je polaznike upoznati sa interpersonalnom dinamikom među članovima tima kao i načinima upravljanja i razvijanja timske kooperativnosti i timske efikasnosti. Polaznici će upoznati različite timske uloge kao i načine kako iskoristiti prednosti svake od njih u svrhu povećanja efikasnosti u ispunjavanju timskih zadataka. Budući da je dobra komunikacija među članovima tima, nužan preduvjet za uspješan timski rad, polaznici će se upoznati s nekim zakonitostima komunikacije unutar grupe, kako neformalne, tako i formalne na brifinzima i sastancima. Osim toga, dobit će konkretne i praktične upute o organizaciji i vođenju konstruktivnih sastanaka te savjete o načinima izlaženja na kraj sa zahtjevnim sudionicima i situacijama koje se mogu pojaviti tijekom sastanka.

Želite se riješiti stresa u životu? Trajno i zauvijek? Može! Pazite: nećemo pričati o "upravljanju stresom". Dobro, možda malo, tek toliko da imate par ključnih alata za prvu pomoć u kritičnim situacijama. Ne stajemo dok vam ne bude van svake sumnje jasno kako stres iščupati iz korijena, a ne samo sasjeći negdje pri dnu pa da za tri dana naraste još veći i jači.

Namjena

Seminar je namijenjen svim poslovnim ljudima koji se žele razvijati i usavršavati.

Način realizacije

Predavanje s Power Point prezentacijom.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Donošenje odluka i odlučivanje prema tipovima osobnosti, Matej Sakoman

 • Kako donositi odluke i postoje li razlike između ljudi u samom procesu odlučivanja?
 • Donošenje odluka može biti intuitivno ili racionalno, brzo ili staloženo?
 • Koji sam ja tip osobe i kako donosim odluke?
 • Koje informacije su mi bitne kada donosim odluke i koji ciljevi?
 • Kako različite osobnosti donose odluke i iz kog kuta pristupaju događajima?
 • Opasnosti svakog tipa ličnosti kod donošenja odluka i kako ih prevenirati
 • Koja je optimalna strategija za donošenje odluka za svaki tip i idealno kruženje?
 • Kada koji tip treba preuzeti inicijativnu i kako donositi odluke u timu?
 • Kako donositi odluke?
 • Vježba iz bihavioralne ekonomije 
 • Tipovi osobnosti i njihove prednosti i mane
 • Osluškivanje vs. razum
 • Timsko odlučivanje

II. Upravljanje promjenama i otporom, Gordana Tačković

 • Promijeni se ili umri? -  što biste vi izabrali?
 • Tipična ponašanja ljudi u procesima promjena
 • Zašto propadaju organizacijske promjene?
 • Osam koraka uspješne promjene
 • Kako podići osjećaj hitnosti za promjenom?
 • Pasivnost i otpisivanja - zašto se ne mijenjamo i što kreira otpore kod ljudi?
 • Kako raditi s pojedinom razinom otpora promjeni?
 • Uloga voditelja u upravljanju promjenama

III. Upravljanje vremenom kroz upravljanje unutarnjom energijom, Petra Grabušić

 • Samoprocjena vlastite organizacije vremena 
 • Strateški ili reaktivni pristup - osvijestiti zbog čega se uglavnom koristi reaktivni pristup rješavanju problema te  kako početi koristiti proaktivni pristup
 • Procjena prioriteta u obavljanju ili delegiranju zadataka
  • Paretovo pravilo 80/20 
  • Matrica:  Hitno / Važno
  • Zašto je ponekad važno reći NE
 • Organizacija RADNOG vremena:
  • Što je korisno, a čega se treba riješiti na radnom mjestu
  • Set alata koji  se koriste za organizaciju radnog vremena
  • Dnevno planiranje aktivnosti
  • Upravljanje e-mail porukama
  • Koju ulogu ima kalendar u upravljanju vremenom
 • Kako savladati odgađanje
  • Zašto odgađamo stvari?
  • 9 načina da prevladamo odgađanje
  • Eat that FROG! razumjeti kako nam rješavanje teških zadataka može pomoći u boljoj organizaciji vremena
 • Kradljivci vremena
  • Osvijestite vlastite kradljivce vremena
  • Analizirajte koji su vaši kradljivci

2. dan

IV. Upravljanje konfliktima, Gordana Tačković

 • Osobni stavovi i vrijednosti: 4 osnovne životne pozicije
  • Osnovne pozicije u odrasloj dobi
  • Razvoj osobnosti i OK kvadrant

  • Primjeri specifičnih obrazaca ponašanja
 • Komunikacijski obrazac konflikta - trokut drame:
  • Zbog čega ulazimo u trokut drame?
  • Što su igre?
  • Mogućnosti suočavanja s igrama u (poslovnoj) svakodnevici

V. Upravljanje timom i sastancima, Ivona Zgrabljić

 • Interpersonalna dinamika među članovima tima
 • Timske uloge
 • Povećanje efikasnosti u ispunjavanju timskih zadataka
 • Zakonitosti komunikacije unutar grupe
 • Organizacija I vođenje konstruktivnih sastanaka
 • Izlaženje na kraj sa zahtjevnim sudionicima I situacijama

VI. Upravljanje stresom, Srđan Roje

 • Što stres uopće jest zašto ga imamo
 • Što ga točno uzrokuje (ključno i mnogima posve neočekivano)?
 • Kako ga staviti pod kontrolu?
 • Kako ga trajno iskorijeniti?

Vrijeme

četvrtak i petak, 30.6. i 1.7.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. Cijena jednog dana: 1.390,00 + PDV