Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

12. i 13.5.2016. Menadžerske vještine

Predavač

Ivona Zgrabljić, Matej Sakoman, Slavko Sakoman, Petra Grabušić, Tomislav Bekec, Ljiljana Drenški Cvrtila

Svrha seminara

Osnovna svrha modula "Psihodinamika grupe - stilovi ponašanja u timskoj dinamici" je potaknuti djelatnike da promisle o svom tipu osobnosti, na koji način funkcioniraju, kako komuniciraju te na koji način doprinose i odmažu kolektivu u kojem rade. Kroz svjesnost i razumijevanje svog stila ponašanja te isto tako snaga i slabosti  polaznici će znati prepoznati trenutke u kojima svojim ponašanjem mogu dati doprinos ili, s druge strane, sabotirati tim. Naučit će svaki tip osobnosti gledati u pozitivnom svjetlu te će shvatiti zbog čega se s nekim kolegama više ili manje razumiju. To razumijevanje i prihvaćanje različitosti potiče sinergiju tima te smanjuje napetosti i konflikte. Temelj osobnog i profesionalnog uspjeha leži u razumijevanju sebe i drugih, te u svjesnosti utjecaja koje naše ponašanje ima na druge. Ovaj trening doprinosi upravo tome.

Prilikom jednog  razgovora između zaposlenika i njegovog rukovoditelja, zaposlenik svome rukovoditelju povjerava svoju želju da se razvija u pravcu rukovođenja kako bi jednom mogao voditi tim ljudi i time iskoristiti svoje talente. Rukovoditelj odgovara da nažalost ne prepoznaje u zaposleniku baš nikakav rukovoditeljski potencijal. Ubrzo zatim zaposlenik napušta tvrtku i postaje uspješan rukovoditelj i poduzetnik s uspješnom karijerom. Kako je to moguće? Odgovor je jednostavno u tome da mi prepoznajemo potencijal i talente prema onome što mi smatramo da je važno i bitno i često mjerimo talente drugih prema svojim kriterijima. Treba razlikovati da nema svatko liderski potencijal, no postoje ljudi s liderskim potencijalom drugačije vrste i tu govorimo o "stilu rukovođenja" koji može biti poprilično različit od lidera do lidera. Rukovoditelje prema mnogim testovima možemo svrstati u grube kategorije po kojima se prepoznaje njihov dominantni stil, a mi ćemo koristiti DISC tipologiju. Crveni su dominantni i probitačni, Plavi su strukturirani i kontrolirajući, zeleni su usmjereni na ljude i odnose dok su žuti entuzijastični i inspirativni. Jednako tako postoje i nedostaci svakog stila koje ćemo predstaviti kako bismo bolje mogli razumjeti sebe i ljude oko sebe.

Svrha seminara je menadžerima i poduzetnicima ukazati na važnost poznavanja posebnosti (dobrih i loših strana) vlastite psihologije (ustroja osobnosti) i mentalnih kapaciteta (koji su odraz i biološke građe svakog  mozga), ali i psihologije i kapaciteta „druge strane“. Ta dinamika odnosa i interakcija je mnogo kvalitetnija i poslovno učinkovitija, ako imamo vještinu „brzog čitanja“ i prilagođavanja psihologiji (ponašanju)  osoba koje su nam bitne u poslovnim relacijama.

Delegiranje se uspješno može koristiti za razvoj suradnika te postizanje specifičnih organizacijskih ciljeva. Identificiranjem pojedinaca koji su spremni preuzeti delegirane zadatke i uspostavom kolaborativnog procesa, vrši se i podjela odgovornosti. Nakon samostalnog ili timskog donošenja odluke, potrebno je definirati „Tko će učiniti što, kada i po kojim kriterijima?“ Delegiranje je dijeljenje odgovornosti za rezultat. Menadžeri definiraju ciljeve koje treba ispuniti kao i sredstva koja su u tu svrhu na raspolaganju. Jednako sudjeluju i u realizaciji planova i ciljeva. Ovaj modul omogućit će Vam efikasno provođenje procesa delegiranja sa svrhom razvoja vrijednih članova tima, istovremeno održavajući kontrolu i odgovornost.

Povratna informacija predstavlja jedan od najsnažnijih, ali ujedno i najzapostavljenijih alata managera u postizanju rezultata. Ovo predavanje će otkriti što se krije iza nekorištenja povratne informacije i kako različite razine razvoja leadershipa utječu na percepciju povratne informacije, njenu vrstu i motivaciju za korištenjem iste. Upoznati ćete na što sve možemo dati povratnu informaciju te dobiti savjete kako dati učinkovitu kako pozitivnu, tako i korektivnu povratnu informaciju svojim zaposlenicima, ali i svojim šefovima!

Mentorstvo i coaching su organizacijski alati za razvoj ljudi. Oba alata se mogu, a često se i koriste, neformalno i spontano, ali mogu biti i formalno strukturirani programi kojima organizacija nastoji usavršavati i razvijati svoje ljude. Mentorstvo je složen, interaktivan proces koji se odvija između pojedinaca različite razine znanja i stručnosti u kojem stručnjak, mentor, daje podršku svom učeniku u stjecanju, vještina i znanja koristeći pri tom svoje vlastito iskustvo na istom ili sličnom području. Mentorstvo se može koristiti u slučajevima kad je zaposleniku potrebna cjelovita ili dopunska obuka, kad ga treba pripremiti za izvršavanje novih ili proširenje postojećih zadataka ili u svrhu razvoja karijere. Da bi mentorski proces bio uspješan ključan je odnos povjerenja između mentora u učenika kao i dobro poznavanje osobnosti učenika i načina na koji učenik uči i usvaja znanje Coaching je razvojni proces koji izgrađuje sposobnosti zaposlenika u svrhu postizanja profesionalnih i organizacijskih ciljeva. Može se koristiti  za lidere, menadžere kako bi postali bolji vođe ili za bilo kojeg drugog zaposlenika kako bi postigao bolje rezultate. Coach vodi svog klijenta u prema željenom cilju koristeći pri tom njegove vlastite kompetencije i znanja jer se pretpostavlja da klijent posjeduje sve resurse potrebne za ostvarenje cilja, a coach ga uči kako da ih koristi. Pri tom pomaže klijentu razumjeti što želi postići i što bi trebao poduzeti da to i postigne. Svojom stručnošću i vođenjem pomaže klijentu u osobnom usavršavanju, promjeni ponašanja, donošenju odluka, planiranju kako postići ciljeve  te mu daje podršku tijekom procesa. Isto tako pomaže klijentu u građenju samopouzdanja i pozitivnog stava u suočavanju s teškim situacijama te je podrška pri stresu i velikim izazovima.

Namjena

Trening je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu te vlasnicima malih i srednjih tvrtki.

Način realizacije

Predavanje s PowerPoint prezentacijom.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Testiranje: koji si tip ličnosti? Psihodinamika grupe - stilovi ponašanja u timskoj dinamici, Ivona Zgrabljić

 • Polaznici rješavaju upitnik osobnosti te na temelju zabavnog i interaktivnog izlaganja u novom svjetlu sagledavaju svoju osobnost i osobnost kolega
 • Polaznici samostalno generiraju opis tipa ličnosti kojem pripadaju. Tako osvještavaju vlastita razmišljanja o sebi i sebi sličnim ljudima
 • Upoznavanje s drugim tipovima ličnosti
 • Kratka teorijska osnova korištenog upitnika - osnovne razlike 4 tipa osobnosti:
  • Dominantni, izravni i odlučni, ljudi snažne volje koji vole izazove, akciju i brzo postizanje rezultata
  • Optimistični i otvoreni ljudi, vole raditi u timu, dijeliti ideje i zabavljati druge
  • Suosjećajni i vole surađivati, raditi ''iza scene'', djelovati po prihvaćenom predlošku i dobri su slušaoci
  • Ljudi koji vole planiranje unaprijed, kvalitetno obavljanje posla, točnost preciznost i procedure
 • Vježbanje prepoznavanja pojedinih tipova
 • Interaktivno zaključivanje o:
  • Prednostima i potencijalnim nedostacima pojedinih tipova
  • Što motivira koji tip osobnosti?
  • Kako koji tip osobnosti reagira na stres?
  • Kako se slažu osnovni tipovi (kombinacije)?
  • Kako poboljšati suradnju s pojedinim tipom osobnosti?

II. Rukovođenje i tipovi ličnosti, Matej Sakoman

 • Proces donošenja odluka - racionalan ili ne?
 • Heuristike i stereotipi
 • Razlike u načinu donošenja odluka
 • Okolina i vrijeme za različite  stilove rukovođenja
 • Intuitivno ili racionalno donošenje odluka - što je bolje?
 • Kako upravljati samim sobom?

III. Psihologija i neuroznanost  u službi vođenja ljudi, Slavko Sakoman

 • Kako radi naš mozak?         
 • Zašto je važno poznavanje posebnosti konstrukta i atribucija vlastite osobnosti ?
 • Kako čuvati ravnotežu i poboljšati mentalne kapacitete i efikasnost?
 • Kako se sa što manje trošenja moći prilagođavati velikoj različitosti ljudskih priroda (psiha) osoba s kojima smo u poslovnoj interakciji?
 • S kojim tipovima ljudi je teško „izići na kraj“ i što činiti?
 • Kako voditi ljude da bez otpora „ idu za nama“ ? 

2. dan

IV. Motivacija i delegiranje, Petra Grabušić

 • Delegiranje zadataka i odgovornosti sa svrhom razvoja efikasnih članova tima
 • Planiranje i priprema za sastanak na kojem je potrebno delegirati zadatke
 • Komuniciranje jasnih standarda izvedbe za praćenje i održavanje odgovornosti
 • EmpowermentCycle – osnaživanje tima

V. Feedback - konstruktivna povratna informacija, Tomislav Bekec

 • Prava dilema oko povratne informacije - Gallupovo istraživanje angažiranosti
 • Razine razvoja leadershipa - kako se razvija način na koji utječemo na ljude
 • Utjecaj razine razvoja leadershipa na percepciju i vrstu povratne informacije koju dajemo
 • Važnost povratne informacije za razvoj organizacije i ljudi
 • Kako dati učinkovitu pozitivnu, ali i korektivnu povratnu informaciju?

VI. Mentorstvo i coaching, Ljiljana Drenški Cvrtila

 • Mentorstvo kao odnos
 • Komunikacija i povjerenje u mentorskom odnosu
 • Kvalitete dobrog mentora
 • Kako uče odrasli?
 • Svrha i ciljevi coachinga
 • Građenje odnosa u coachingu
 • Kako izgleda tipični coaching proces?
 • Upoznavanje i primjena GROW coaching modela

Vrijeme

četvrtak i petak, 12. i 13.5.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.