Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Online: Kako voditi virtualne sastanke i rad na daljinu

Predavač

Jasenka Gojšić

Svrha seminara

Svrha webinara je upoznati polaznike s principima vođenja virtualnih timova, te demonstrirati praktične alate za vođenje timskih sastanaka, zajednički rad u virtualnom okruženju i praćenje procesa.

Namjena

Seminar je namijenjen za voditelje i članove virtualnih timova.

Način realizacije

Interaktivan, sudionici će moći postavljati pitanja.

Iz programa seminara

  • Stvaranje virtualnog timskog prostora i kulture
  • Online timski sastanci putem ZOOM platforme
  • Google kalendari
  • Google drive: organizacija datoteka i dodjela pristupa
  • Praćenje projekata i procesa korištenjem Trello alata
  • Kako voditi tim na daljinu

Predavač

Jasenka Gojšić je završila Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a MBA i magisterij menadžerskih znanosti u IEDC - Bled School of Management. Vodila je CARNet projekt i ustanovu od 1994. do 2004., nakon čega osniva Isoropia d.o.o. i održava balansiranu karijeru. Virtualni timovi i rad u online okruženju njena su svakodnevica i normalan način rada. Svoje oduševljenje tom slobodom želi prenijeti i drugima.

Vrijeme

srijeda, 4.11.2020. od 10:00 do 13:30

Mjesto

online

Kotizacija

690,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Online: Kako voditi virtualne sastanke i rad na daljinu
Vrijeme srijeda, 4.11.2020. od 10:00 do 13:30

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.