Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Uspostava i razvoj procesa selekcije i procjene kandidata; uvođenje u posao, mentorski sustav

Predavač

Ljiljana Drenški Cvrtila

Vrijeme

petak, 27.4.2018. od 9:00 do 16:00

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Uspostava i razvoj procesa selekcije i procjene kandidata; uvođenje u posao, mentorski sustav
Vrijeme petak, 27.4.2018. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
Fax
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba