Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Upravljanje likvidnošću

Predavač

Libor Weiser

Svrha seminara

U današnjim ekonomskim okolnostima odluke vezane uz novčani tok i obrtni kapital su krucijalne, a kontinuirano poboljšanje upravljanja obrtnim sredstvima imperativ. Stoga je i svrha ovoga seminara da polaznici povećaju svoja znanja i razumijevanja vezana uz upravljanjem obrtnim kapitalom i potraživanjima, s načinima izračuna i planiranja likvidnosti te s metodama upravljanja gotovinom. Polaznici će također biti upoznati s metodama ocjene rizika nenaplativosti potraživanja, s metodama evoluiranja različitih opcija povećanja obrtnog kapitala, s time što je obrtni kapital, ciklus obrtaja, na konkretnim primjerima i s izračunima. A sve s ciljem kako bi bili u mogućnosti bolje koristiti mjere poboljšanja likvidnosti u tvrtkama.

Domaće poslovno okruženje izuzetno je bankocentrično i mali broj poduzetnika koristi dostupne alternativne oblike financiranja koji se odnose na subjekte i kanale financiranja bez tradicionalnog bankovnog sustava. Stoga je svrha seminara također i upoznati polaznike sa s raspoloživim alternativnim oblicima financiranja investicija i obrtnog kapitala, te ih na konkretnim primjerima prezentirati.

Namjena

Seminar je namijenjen glavnim i financijskim direktorima poduzeća, poduzetnicima, djelatnicima koji su u tvrtkama ključni u: financijskom poslovanju, naplati potraživanja, upravljanju likvidnošću, financijskim analitičarima, kontrolorima, te svima onima koji žele saznati kojim aktivnostima povećati likvidnosti, odnosno obrtni kapital tvrtke.

Način realizacije

Seminar je interaktivan te se provodi pomoću interaktivne prezentacije. Također se provode izračuni i simulacija aktivnosti koje se reflektiraju na novčani tok odnosno obrtni kapital tvrtke.

Iz programa seminara

I. Temeljni oblici financiranja investicija i obrtnog kapitala

II. Kako se mjeri i planira likvidnost

  • Predviđanje potrebe za obrtnim sredstvima
  • Izrada plana likvidnosti
  • Izračun troška obrtnih sredstava
  • Principi upravljanja obrtnim kapitalom
  • Analitički pokazatelji likvidnosti

III. Kako se ocjenjuju rizici nenaplativosti potraživanja

IV. Metode internog poboljšanja likvidnosti

V. Metode eksternog poboljšanja likvidnosti

VI. Financiranje investicija i obrtnog kapitala nakon investicijskog ciklusa

Predavač

Libor Weiser je izvršni direktor sa više od 18 godina iskustva u općem managementu, consultingu i investicijskom bankarstvu. Trenutno je predsjednik Uprave Finesa Grupe koja objedinjuje više društava iz područja financija, investicija i consultinga. Karijeru je započeo na Varaždinskoj burzi, gdje je vodio projekte javnih dražbi te uvrštenja javnih dioničkih društava na burzu. Nakon toga dolazi u Podravsku banku i postaje direktor sektora za investicijsko bankarstvo, tu je realizirao niz projekata i ostvario značajan rast tržišnog udjela banke u segmentu investicijskog bankarstva. Karijeru nastavlja kao član Uprave Hita-vrijednosnica, gdje je bio odgovoran za usluge korporativnoga financiranja iM&A, duediligence i procjene vrijednosti. Vodio je projekt usklađenja sa Zakonom o tržištu kapitala i MFID direktivama Europske Unije, sudjelovao je i u konsolidaciji na tržištu kapitala spajanjem i pripajanjem brokerskih kuća.

U više navrata realizirao je izdavanje komercijalnih zapisa (ukupno 100 milijuna kuna) i izdavanje korporativnih obveznica (više desetaka mil €). Realizirao je i više desetaka projekata:mezzanine financiranja, financiranja podređenim dugom, preuzimanja, pripajanja, itd.. Ima dugogodišnje iskustvo u radu kreditnih odbora i odbora za ocjenu investicijskih projekata prilikom odobravanja financiranja.Vodio je niz projekata poslovnog i financijskog restrukturiranja.

Predsjednik je i član u više upravnih i nadzornih odbora, član je Programskog odbora Akademije Zagrebačke burze, te Odbora za mjere zaštite tržišta Zagrebačke burze.

Položio je ispit za ovlaštenog brokera i investicijskog savjetnika.

Vrijeme

četvrtak, 24.5.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Upravljanje likvidnošću
Vrijeme četvrtak, 24.5.2018. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.