Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Trgovačka i investicijska arbitraža

Predavač

Jadranka Osrečak

Svrha seminara

Trgovačka arbitraža, kao alternativni način rješavanja sporova, već stotinama godinama služi poduzetnicima za međusobno rješavanje sporova izvan sudova. Ovaj je način rješavanja sporova posebno privlačan u međunarodnim trgovačkim odnosima u kojima ugovorne strane žele izbjeći rješavanje sporova pred nacionalnim sudom jedne od ugovornih strana.

Uz trgovačku arbitražu, posljednjih 20 godina primijećen je i porast broja tzv. investicijskih arbitraža pokrenutih od strane stranih investitora protiv država u kojima razvijaju investiciju. Ovi su predmeti specifični i različiti od trgovačkih arbitraža s obzirom na pravnu osnovu kao i povrede zbog kojih se pokreću.

Kako je riječ o načinima rješavanja sporova koji su iznimno bitni i za poduzetnike, ali i za države, koji su različiti, ali u nekim aspektima ipak slični, potrebno ih je zasebno sagledati.

Seminar predstavlja najvažnije aspekte trgovačke i investicijske arbitraže, njihove prednosti i nedostatke te daje pregled postupka. Ciljevi su upoznavanje tih načina rješavanja sporova i razumijevanje temeljnih pojmova kako bi se izbjegle moguće pogreške prilikom ugovaranja trgovačke arbitraže te kako bi se prilikom prekograničnih investicija na odgovarajući način mogla planirati investicija.

Namjena

Seminar je namijenjen pravnicima i svim drugim osobama koje su u gospodarskoj djelatnosti.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, analize predmeta, radionica i diskusija.

Iz programa seminara

 • Trgovačka arbitraža – vrste
 • Arbitražni ugovor
 • Arbitražni postupak
 • Mjerodavno pravo
 • Pobijanje arbitražnih pravorijeka
 • Ovrha
 • Investicijska arbitraža - vrste
 • Pravna osnova
 • Moguće povrede
 • Investitor i investicija
 • Nadležnost
 • Pobijanje arbitražnog pravorijeka
 • Ovrha

Predavač

Jadranka Osrečak je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se na poslijediplomskom studiju Queen Mary University of London gdje se specijalizirala za trgovačku međunarodnu komparativnu arbitražu, investicijsku arbitražu i arbitražu iz područja energetike. Također je pohađala poseban seminar i položila međunarodni ispit iz pisanja arbitražnih pravorijeka na Queen Mary University of London. Od 2018. godine surađuje sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa kao vanjski suradnik i predaje Legal Environment of Business.

Od 1993. do 2010. godine radila je u zdravstvu i znanosti. Od 2010. godine radi u pravosuđu na građanskopravnim predmetima, a posljednje dvije godine na međunarodnim arbitražama. Sudjelovala je na brojnim seminarima i radionicama te objavila nekoliko znanstvenih radova iz područja javne nabave, obveznog prava, građanskog procesnog prava i međunarodne arbitraže.

Vrijeme

četvrtak, 21.2.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Trgovačka i investicijska arbitraža
Vrijeme četvrtak, 21.2.2019. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.