Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Studija izvodljivosti, priprema i ocjena investicijskih projekata

Predavač

Josip Štilinović, Martina Belić

Svrha seminara

Studija izvodljivosti je analiza održivosti ideje usmjerena na pitanje da li određena ideja ima smisla i strukturu koja ju podržava ili ne. Ili pak ideju treba ostvariti ali je potreban efikasan plan? 

Bez obzira radi li se o start-upu, novoj akviziciji, širenju postojećih poslovanja i operacija, poslovni pothvat mora zadovoljiti sljedeće: generirati adekvatne prihode i profit, oduprijeti se predviđenim rizicima, biti dugoročno održiv i ostvariti ciljeve svojih osnivača.

Planiranje investicijskih projekata proces je kreativne optimizacije upotrebe raspoloživih resursa, a uključuje pripremu, ocjenu, izvedbu i poslovanje investicijskog projekta. To je aktivnost donositelja investicijskih odluka koja se zasniva na primjeni određenih metoda i tehnika rada usmjerenih na izradu pouzdane dokumentacijske osnove za donošenje odluke o prihvatljivosti pojedinih rješenja i investicijskoga projekta u cjelini.

Metodologija pripreme i ocjene tržišne učinkovitosti investicijskih projekata izložena je kao kombinacija teorijsko-metodološke osnove, metoda i tehnika, ali joj je težište na primjeni kao glavnom opredjeljenju.

Metodologija pripreme i ocjene investicijskih projekata obrađena su kako slijedi:

Koncepcija planiranja investicijskih projekata

Priprema investicijskih projekata

Ocjena investicijskih projekata

Prvi dan seminara polaznici će se upoznati sa svrhom izrade studije izvodljivosti te njezinim osnovnim elementima. Materijali koji će se koristiti bit će u skladu sa s općim propozicijama koje treba sadržavati studija izvedivosti.

Drugi dan polaznici će na zadanoj studiji slučaja prolaziti sve elemente izrade studije izvodljivosti kako bi se na iskustven način upoznali sa složenošću i izazovima zadatka. U interaktivnoj atmosferi postavljaju se pitanja i pojasne nedoumice vezano uz predmet.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen zaposlenima u ustanovama i poduzećima u javnom i privatnom vlasništvu, lokalnoj i regionalnoj samoupravi, regionalnim razvojnim agencijama, projektantima, inženjerima, te ostalima koji se žele upoznati sa studijom izvodljivosti kao učinkovitim načinom prezentacije i ostvarenja ideje/projekta.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom, vježbe u grupi, prezentacija studije izvodljivosti na konkretnim primjerima iz prakse.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Koncepcija planiranja investicijskih projekata

 • Društveno ekonomski razvoj
 • Poduzetnički pothvat
 • Proces investiranja
 • Opis i smjer projekta
 • Tržišni plasman

Priprema investicijskih projekata

 • Analiza tržišta
 • Tehnološko-tehnička analiza
 • Analiza lokacije
 • Ekonomsko-financijska analiza
 • Poslovni prihodi i rashodi
 • Izvori financiranja i obveze
 • Dugotrajna i kratkotrajna imovina

Ocjena investicijskih projekata

 • Pristup ocjeni projekta:
 • Statičan i dinamičan pristup ocjeni
 • Odluka i struktura ocjene
 • Uvjeti neizvjesnosti
 • Ocjena rentabilnosti
 • Ocjena likvidnosti

Predavač

Dražen Krčmar, mr. sc, MBA, diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirao je 2008. godine na znanstvenom poslijediplomskom studiju “Poslovno upravljanje – MBA” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 

Poslovnu karijeru započinje 2003. godine u prehrambenom poduzeću gdje napreduje kroz organizaciju od referenta menadžerskog računovodstva, Voditelja plana, analize i projekata te do Voditelja kontrolinga. Uvođenjem i implementacijom informatičkih sustava detaljno je upoznao i restrukturirao poslovne procese proizvodno-prodajnog poduzeća te održao nekoliko značajnijih konferencija, predavanja i edukacija o efektima uvođenja Kontrolinga, financiranju poduzeća te Balances scorecard sustavu upravljanja. Svoje iskustvo nadogradio je brojnim edukacijama iz područja managmenta, kontrolinga, računovodstva i financija.

Krajem 2010. godine zapošljava se u Zagrebačkoj banci d.d. na mjestu Direktora osobnog, obiteljskog i poslovnog bankarstva gdje stječe dodatna stručna znanja i iskustva iz poslovanja i financiranja poduzetnika i njihovih projekata, praćenje i provedbu projekata te znanja rukovođenja i upravljanja ljudima te razvoj ljudi sa naglaskom na coaching.

Nakon tri godine rada u sustavu Zagrebačke banke d.d, karijeru nastavlja na mjestu Pročelnika za gospodarstvo, financije i razvojne projekte u Gradu Đurđevcu. U sustavu Grada usavršava se na znanjima proračunskog računovodstva JLS i korisnika, razvoju Plana aktivnosti i izradi proračuna sa sustavom unutarnjih kontrola. Kao Pročelnik vodi i surađuje na velikom broju projekata te ostvaruje preko 35 mln kn potpora u periodu od dvije godine.

Sredinom 2015. godine pokreće vlastito poduzeće koje se bavi savjetovanjem privatnog i javnog sektora. Djelokrug aktivnosti odnosi se na područje strateškog razvoja, reorganizacije i restrukturiranje poduzeća, financiranjem i upravljanjem projekata, razvoj IRI projekata te uvođenjem kontrolinga i informacijskog sustava.

Vrijeme

četvrtak i petak 12. i 13.4.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Studija izvodljivosti, priprema i ocjena investicijskih projekata
Vrijeme četvrtak i petak 12. i 13.4.2018. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
Fax
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba