Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Strateški pristup upravljanja ljudskim potencijalima; svrha, vrijednosti, misija, vizija, ciljevi

Predavač

Ljiljana Drenški Cvrtila

Vrijeme

ponedjeljak, 19.3.2018. od 9:00 do 16:00

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Strateški pristup upravljanja ljudskim potencijalima; svrha, vrijednosti, misija, vizija, ciljevi
Vrijeme ponedjeljak, 19.3.2018. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.