Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Novi zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Predavač

Jakša Lucarić

Svrha seminara

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma objavljen je u NN 108/17., a stupio je na snagu 1. siječnja 2018.

Cilj je ovog seminara sve obveznike primjene upoznati s novinama koje donosi novi Zakon te obvezama koje imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja prema odredbama novog Zakona.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja.

Svi obveznici primjene Zakona trebaju provoditi redovito godišnje stručno osposobljavanje osoba koje obavljaju određene zadatke u provedbi mjera iz Zakona, a takvo osposobljavanju trebaju dokumentirati i evidentirati.

Nakon edukacije sudionici će dobiti potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2018. godinu.

Namjena

Menadžerima računovodstva i financija, nabave i prodaje, svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te kontrolinga. Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, odgovori na pitanja.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

 • Definicija Sprječavanja pranja novca i njegov utjecaj na gospodarstvo
 • KYC UPITNIK – dubinska analiza klijenta
 • AML rizičnost klijenta
 • Indikatori rizičnosti
 • Tipologije pranja novca
 • Nove tehnologije i rizici povezani sa njima (virtualne valute, Bitcoin, Third party payments
 • Embargo mjere
 • Kaznene odredbe
 • Novi Zakon o SPN
  • nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma (obveza država članica)
  • procjena rizika stranke za pranje novca i financiranja terorizma
  • ograničenja u poslovanju s gotovinom za pravne ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost u RH
  • uspostavljanje Registra stvarnih vlasnika pravnih subjekata radi transparentnosti podataka o stvarnom vlasniku pravnih subjekata
  • prikupljanje podataka o izvoru sredstava za gotovinske transakcije u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj
  • nova definicija pojma "politički izložene osobe"
  • detaljnije propisivanje roka obveznicima vezano za izdavanje i trajanje naloga Ureda za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjivih transakcija (može trajati i do 120 sati ukoliko su u tom roku uključeni neradni dani)
  • nove tehnologije razmjene informacija među državama članicama
  • propisivanje sankcija za obveznike primjene Zakona

Predavač

Damir Babić zaposlen je u Privrednoj banci Zagreb kao direktor odjela Sprječavanja pranja novca, te obnaša funkciju predsjednika odbora Sprječavanja pranja novca pri HGK. Održao je preko 150 edukacija na temu sprječavanja pranja novca. Posjeduje certifikat Prevencija sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma dobiven od ATTF-a na edukaciji održanoj u Luxembourgu 2013.   Sudionik na brojnim konferencijama/edukacijama u inozemstvu u organizaciji ACAMS-a, AML PROFESSIONALS FORUM, DEUTCHE BANK, ATFT-a i dr. (ukupno njih 10-tak)

Vrijeme

četvrtak, 22.3.2018. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Novi zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
Vrijeme četvrtak, 22.3.2018. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
Fax
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba