Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave

Svrha seminara

Temeljem Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17)

Mapa znanja d.o.o. kao ovlaštenik izobrazbe (KLASA: UP/I-406-01/18-01//01; URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-02) u Registar nositelja programa evidentirana pod rednim brojem 68 organizira

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE prema Zakonu o javnoj nabavi i ostalim važećim propisima, u trajanju od 50 nastavnih sati.

Maksimalan broj polaznika pojedinačnog Programa izobrazbe je 35. Sudionicima koji su bili prisutni na najmanje 75% propisanog trajanja izdaje se potvrda o pohađanju Programa izobrazbe. S navedenom potvrdom može se pristupiti polaganju ispita za stjecanje certifikata u području javne nabave. Pismeni ispit provodi središnje tijelo za javnu nabavu (Uprava za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva). Pristupanje ispitu se ne naplaćuje.

Certifikat se izdaje na rok od 3 godine, pri čemu se kao datum početka valjanosti certifikata određuje datum uspješnog polaganja pisanog ispita u sklopu Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave.

Za obnavljanje certifikata tijekom razdoblja od 3 godine potrebno je pohađati program redovitog usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata. Certifikat obnavlja središnje tijelo za javnu nabavu temeljem zahtjeva, ili po službenoj dužnosti ako su ispunjeni tehnički uvjeti iz sustava e-Izobrazbe. Zahtjev za obnavljanje certifikata potrebno je dostaviti prije isteka valjanosti važećeg certifikata (najranije 6 mjeseci prije isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka valjanosti važećeg certifikata). Ako osoba propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje u popisanom roku gubi pravo na obnavljanje certifikata.

Svi polaznici izobrazbe ostvaruju popuste na programe usavršavanja u organizaciji Mape znanja u iznosu od 20%.

Vrijeme

od ponedjeljka 13.5.2019. do petka 17.5.2019.

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2800,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave
Vrijeme od ponedjeljka 13.5.2019. do petka 17.5.2019.

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.