Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Situacijsko rukovođenje

Predavač

Ljiljana Drenški Cvrtila

Svrha seminara

„Najlošiji rukovoditelj je onaj koji tvrdi da želi biti pravedan i da se zato prema svima ponaša jednako.“ (anonimni autor)

Biti uspješniji u vođenju ljudi redovno se nalazi na popisu menadžerskih ciljeva. U današnjoj kompleksnoj poslovnoj okolini pred menadžere i rukovoditelje na svim razinama se postavlja velika količina zahtjeva. Osim stručnih kompetencija, koje najčešće nisu upitne, daleko su veći izazov kompetencije potrebne za vođenje ljudi, a tema – Kako voditi ljude -rijetko se nađe među sadržajima formalnog obrazovanja.

Svaki rukovoditelj, da bi bio uspješan u toj ulozi, trebao bi moći dobro dijagnosticirati individualne razlike među svojim zaposlenicima. Osim toga, trebao bi znati i moći prilagoditi svoj stil vođenja različitim ljudima i različitim situacijama. To podrazumijeva poznavanje različitih menadžerskih alata, ali i znanja u kojim situacijama i s kojim ljudima su ti alati najefikasniji. Situacijsko rukovođenje je stil vođenja ljudi s obzirom na to koliko su kompetentni i motivirani za svoj posao. Pojednostavljeno: način, na koji ćemo voditi ljude, ovisi o tome znaju li i žele li raditi. Polaznici edukacije će se upoznati s načinima i kriterijima za DIJAGNOSTIKU razvojnih faza u kojima se nalaze njihovi zaposlenici te će naučiti razlikovati različite poslovne SITUACIJE u kojima su pojedini stilovi rukovođenja prikladni. Isto tako će moći utvrditi kojem rukovoditeljskom stilu su najskloniji i koji najčešće koriste. K tome, polaznici će se upoznati s osnovama rukovoditeljskih alata kao što su direktivno vođenje, mentorstvo, delegiranje i coaching te mogućnostima i uvjetima za njihovu primjenu.

Namjena

Svim rukovoditeljima i menadžerima bez obzira na poslovnu djelatnost

Način realizacije

Mini-predavanja, grupni rad, role-play

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Kako prepoznati razvojnu razinu svojih zaposlenika?
 • UPITNIK: prepoznavanje stilova zaposlenika na primjerima
 • Identifikacija vlastitog stila rukovođenja?
 • Prilagodba stila rukovođenja razvojnoj razini zaposlenika.
 • Temeljni menadžerski alati i kada ih upotrijebiti:
  • direktivno rukovođenje – kada je nužno i korisno?
  • mentorstvo – preduvjeti za uspješno mentorstvo
  • coaching – osnove poslovnog coachinga
  • delegiranje – kada i kako delegirati?

Predavač

Ljiljana Drenški Cvrtila je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, specijalizirala se na području gestalt psihoterapije i organizacijske psihologije. Magistrirala je na poslijediplomskom stručnom studiju Organizacije i menadžmenta Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Trenutno je polaznica Integral School of Organization Development. Posljednjih 10 godina radila kao specijalist za ljudske resurse u nekoliko kompanija, od čega posljednjih pet kao regionalni specijalist za ljudske potencijale za Hrvatsku, BiH, Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju. Certificirani je executive, business i life coach. Tijekom karijere specijalizirala se za osobni i organizacijski razvoj. Suvlasnica je poduzeća Eurinoma d.o.o. za poslovno i psihološko savjetovanje čiji je poduzetnički fokus na povećanju učinkovitosti ljudi i organizacija.

Vrijeme

četvrtak, 20.9.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Situacijsko rukovođenje
Vrijeme četvrtak, 20.9.2018. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.