Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Računovodstvo i financije za nefinancijaše

Predavač

Goran Luburić, Predrag Čudina

Svrha seminara

Svrha seminara je upoznati osobe koje nisu direktno uključene u financijske i računovodstvene poslove (izvršni menadžeri, nalogodavci, djelatnici iz ne-financijskih odjela unutar poduzeća) u osnovne koncepte računovodstva (tzv. pogled unazad) i financija (tzv. pogled unaprijed).

Svrha seminara je omogućiti polaznicima jasniju sliku prilikom donošenja odluka unutar poduzeća o uzročno-posljedičnim vezama koje nastaju u odjelima računovodstva i financija, kao i osposobiti ih za preciznije i detaljnije uvide u projekcije/analizu poslovne uspješnosti poduzeća, potencijalnih investicija i mogućih efekata na likvidnost/solventnost poduzeća.

Namjena

Seminar je namijenjen izvršnim (top) menadžerima, menadžerima iz nefinancijskih odjela koji trebaju razumjeti osnove financijskih principa i izvještavanja, svima koji žele naučiti kako mjeriti rezultate poslovnih odluka, početnicima u financijama koji želi steći uvid u cjelinu financija i uočiti razlike između financija i računovodstva, vlasnicima trgovačkih društava i samostalnim poduzetnicima.

Način realizacije

Predavanje u dvije cjeline (1. cjelina: računovodstvo, 2. cjelina: poslovne financije) s primjerima i vježbama, PPT materijali, diskusija

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Financijsko i upravljačko računovodstvo
 • Računovodstvena i bilančna ravnoteža
 • Poslovne promjene
 • Sredstva - imovina, osnovna, obrtna
 • Obaveze - kratkoročne, dugoročne
 • Dvojno knjigovodstvo
 • Princip vremenskog razgraničenja
 • Amortizacija i metode obračuna amortizacije
 • Trgovina i nabavna vrijednost prodane robe
 • Upravljanje obrtnim kapitalom
 • Operativni ciklus gotovine - financijski pokazatelji
 • Analiza bilance
 • Kako čitati i razumjeti bilancu stanja, račun dobiti i gubitka? što je izvještaj o novčanom tijeku?
 • Izračunati i objasniti operativni, financijski, investicijski i slobodni novčani tijek kompanije
 • Metode vođenja zaliha (fifo, lifo, prosječne cijene)
 • Tokovi gotovine i indirektna metoda određivanja neto priljeva gotovine
 • Koji su obvezni doprinosi koje poduzeće plaća?
 • Leasing
 • Što treba znati o oporezivanju PDV- om, porezu na dobit i porezu na dohodak?
 • Koji su porezni efekti troškova reprezentacije i troškova osobnih automobila?
 • Koje porezne evidencije je potrebno obvezno voditi?
 • Terminologija poslovnih financija
 • Budžetiranje kapitala
 • Vremenska vrijednost novca
 • Financiranje poslovanja
 • Upravljanje potraživanjima, factoring
 • Financijska interpretacija računa dobiti / gubitka, bilance i analiza financijskih izvještaja - izračun i interpretacija financijskih pokazatelja likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti
 • Prijelomne točke dobiti i novčanog toka
 • Obračun plaće, amortizacija dugotrajne imovine
 • Investicijski plan – sastavljanje, metode projekcije, stress testovi,
 • Procjena izvedivosti/isplativosti investicijskog plana

Predavač

Predrag Čudina, prof, predavač je na Visokoj poslovnoj školi Zagreb od njenog osnutka. Predavao je više stručnih kolegija na Veleučilištu Vern, Berufsakademie Nordhessen, Gea College Ljubljana, Visokoj poslovnoj školi Rijeka. Dugogodišnji je tajnik Društva za zaštitu Plitvičkih jezera. Od 2000. do 2002. bio je predsjednik CROMAR-a (nacionalne marketinške udruge), a član je i Hrvatskog društva za operacijska istraživanja. Studirao je na zagrebačkom i bečkom sveučilištu, te Sveučilištu u Mainzu i Amsterdamu. Tijekom profesionalne karijere obnašao je više menadžerskih pozicija na Zagrebačkom velesajmu nakon čega slijedi njegova poduzetnička faza. Autor je više stručnih radova te dviju knjiga: Uvod u poslovno planiranje i Uvod u poslovnu logistiku.

Goran Luburić, mag.oec, obavlja funkciju prodekana za nastavu i studente i direktora marketinga i financija Visoke poslovne škole Zagreb. Iskustvo u radu bazama podataka stekao je temeljem certifikata ''Oracle SQL-10g''  kompanije Oracle Inc. Ima zavidno iskustvo u programiranju/projektiranju/izvođenju softverskih projekata za različite institucije. Od 2009. godine radi kao vanjski suradnik u poduzeću Svijet komunikacija na poslovima projektnog menadžmenta, marketinga i prodaje softvera po narudžbi. 2010. godine obavlja praksu na Institutu za javne financije u Zagrebu tijekom koje je sudjelovao u znanstvenim istraživanjima i recenzijama stručne literature pod mentorstvom dr.sc. Predraga Bejakovića i prof.dr.sc. Ante Baje. Iste godine zapošljava se u suradničkom zvanju asistenta na Visokoj poslovnoj školi Zagreb. Sudjeluje u izvođenju nekoliko kolegija iz područja marketinga i poslovne ekonomije. Tijekom 2011. i 2012. godine sudjelovao je u procesu reakreditacije Visoke poslovne škole Zagreb kao član povjerenstva za reakreditaciju, prvenstveno u poslovima vezanim uz izradu Samoanalize Visoke poslove škole Zagreb i planiranje financijske održivosti iste. 2013. godine izabran je u nastavno zvanje predavača iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, grana opća ekonomija. Stalno je zaposlen na mjestu predavača pri Visokoj poslovnoj školi Zagreb. Osnivač je i voditelj interne marketinške agencije pri Visokoj poslovnoj školi Zagreb, Promotion 3sto7. Kao autor i koautor znanstvenih/stručnih radova sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija iz područja ekonomije, financija i marketinga. Osvojio je više studentskih nagrada i priznanja iz područja ekonomije i informatike. Kao vanjski suradnik izradio je nekoliko investicijskih studija za treće (pravne) osobe. 

Vrijeme

četvrtak, 22.2.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Računovodstvo i financije za nefinancijaše
Vrijeme četvrtak, 22.2.2018. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.