Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Predstečajni postupak

Predavač

Jelena Čuveljak

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen: 15

Zbog odgode ovršnih postupaka nema blokiranih računa poduzetnika, no ta mjera neće još dugo trajati, pa se očekuje znatan broj poduzetnika kojima su računi blokirani jer nisu u mogućnosti podmiriti svoje obveze.

U slučaju kada dođe do blokade računa poduzetnik mora biti svjestan da je Financijska agencija dužna podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka ako pravna osoba u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u roku od osam dana od isteka toga razdoblja.

No, prije toga poduzetnik može podnijeti prijedlog za predstečajni postupak kako bi se u tom postupku dogovorio sa vjerovnicima oko načina podmirenja dospjelih obveza sa ciljem nastavljanja poslovanja.

Stoga će se na ovom seminaru polaznicima istaknuti sve prednosti i mane tog postupka, tko može pokrenuti predstečajni postupak, koje su posljedice otvaranja tog postupka, kako se prijavljuju tražbine te sva ostala pitanja vezana za usvajanje predstečajne nagodbe. 

Namjena

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima ali i drugim osobama koje sudjeluju u gospodarskoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u trgovačkim društvima s obzirom na nove odgovornosti koje će imati sukladno novim pravilima. Seminar je namijenjen i svima koji obavljaju poslove naplate u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama.

Način realizacije

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima ali i drugim osobama koje sudjeluju u gospodarskoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u trgovačkim društvima s obzirom na nove odgovornosti koje će imati sukladno novim pravilima. Seminar je namijenjen i svima koji obavljaju poslove naplate u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama.

Iz programa seminara

  • Prijedlog za otvaranje i dokumentacija koja se prilaže
  • Rokovi u tijeku postupka
  • Prijedlog plana restrukturiranja
  • Prijava tražbine i rokovi
  • Utvrđivanje tražbina
  • Plan restrukturiranja
  • Uvjeti za prihvaćanje predstečajnog sporazuma
  • Preuzimanje novog zaduženja
  • Razlozi za obustavu postupka
  • Učinci potvrđenog predstečajnog sporazuma

Predavač

Dr.sc. Jelena Čuveljak je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine. Nakon toga je kao sudački vježbenik Županijskog sud u Zagrebu 1995. godine položila pravosudni ispit. Magisterij  znanosti iz oblasti trgovačkog prava je stekla kao stipendista Zaklade Zlatko Crnić 1999. godine obranivši  radnju „Osiguranje plaćanja prenosivim akreditivima,“ dok je doktorat znanosti stekla 2013. godine obranivši radnju „Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja.

Od 2007. godine surađuje sa Zagrebačkom školom ekonomije i menagementa kao vanjski suradnik i predaje pravne predmete, a 2014. godine je imenovana u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole te između ostalog predaje Stečajno i ovršno pravo, Instrumente osiguranja plaćanja, Trgovačko ugovorno pravo. Upisana je u Registar znanstvenika pod brojem 312530.

Od 2014. je uvrštena na listu arbitara sa i bez međunarodnog obilježja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Od 1993. godine radi u pravosuđu a 2002. godine je imenovana sutkinjom Trgovačkog suda u Sisku koji je kasnije spojen sa Trgovačkim sudom u Zagrebu, gdje je u okviru godišnjih raspreda poslova rješavala kako registarske predmete tako i parnične, stečajne te ovršne predmete, a bila je i voditeljica Radne skupna  za praćenje i proučavanje  propisa Europske unije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Od 1.11.2015. godine je sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Sudjelovala je na brojnim seminarima i radionicama kao učesnik i kao predavač i to iz područja ugovornog prava, trgovačkog prava, stečajnog prava i parničnog postupka. Objavila je više od sto stručnih i znanstvenih radova iz predmetnih područja te je autor i koautor više knjiga između ostalog i „Komentar Stečajnog zakona,“ u koju je pretočena njena dugogodišnja praksa u vođenju stečajnih posutpaka.

Vrijeme

četvrtak, 26.11.2020. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Predstečajni postupak
Vrijeme četvrtak, 26.11.2020. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.