Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Prava i obveze članova uprave, upravnog i nadzornog odbora, dioničara i imatelja poslovnih udjela

Predavač

Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu

Svrha seminara

Upoznavanje s najvažnijim ovlastima i obvezama članova uprave odnosno upravnih odbora te izvršnih direktora u trgovačkim društvima kao i članovi nadzornog odbora, te i prava i obveze članova društva kapitala (dioničari, imatelji poslovnih udjela). Kao i njihova prava i obveze sukladno Stečajnom zakonu i Općem poreznom zakonu (porezno jamstvo). Tko sve zastupa trgovačka društva, te na koji mu se način daje ovlast za zastupanje (prokura, trgovačka punomoć, punomoć trgovačkom putniku) te tko vodi poslove društva i kako.

Namjena

Članovima uprave i izvršnim direktorima, dioničarima, imateljima poslovnih udjela, prokuristima i drugim zastupnicima u društvima, članovima upravnog i nadzornog odbora, pravnicima, ekonomistima i financijašima u trgovačkim društvima, odvjetnicima i javnim bilježnicima, knjigovodstvenim servisima, revizorskim društvima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz sudske prakse, diskusija sudionika, pitanja i odgovori.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

  • Imenovanje članova uprave, njihova prava i obveze i odgovornosti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Općem poreznom zakonu i Stečajnom zakonu
  • Imenovanje članova upravnog i nadzornog odbora, njihova prava i obveze i odgovornosti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Općem poreznom zakonu i Stečajnom zakonu
  • Zastupanje i vođenje poslova društava
  • Odgovornosti članova trgovačkih društava, dioničara i imatelja poslovnih udjela
  • Isplata dividende i dobiti
  • Korporativno upravljanje

Predavač

Jelena Čuveljak je sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i profesor Zagrebačke škole ekonomije i managementa gdje između ostalog predaje i predmet Instrumenti osiguranja plaćanja. Napisala je brojne stručne članke iz područja trgovačkog prava (instrumenti osiguranja plaćanja, ugovori, stečaj, predstečaj, ovrha i dr.) te je iskusna predavačica i pravnik praktičar. Sudskim parničnom postupkom se bavi više od dvadeset godina i to prvo kao zastupnik Republike Hrvatske a nakon toga sudac trgovačkog suda. Između ostalog, završila je poslijediplomski znanstveni studij iz Trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu i to s temom “Osiguranje plaćanja putem prenosivih akreditiva” čime je stekla akademski stupanj magistra pravnih znanosti.

Vrijeme

petak, 15.2.2019. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Prava i obveze članova uprave, upravnog i nadzornog odbora, dioničara i imatelja poslovnih udjela
Vrijeme petak, 15.2.2019. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.