Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Poslovanje akreditivima

Predavač

Jelena Čuveljak

Svrha seminara

Akreditiv je kao instrument međunarodnog platnog prometa izrastao iz prakse međunarodne trgovine i danas predstavlja suvremeni oblik financiranja robnog dijela poslovne transakcije. Naime, akreditiv nije samo način plaćanja u domaćem i međunarodnom platnom prometu roba i usluga, nego je i instrument osiguranja plaćanja i zaštite interesa obiju stranaka u tom prometu, jer podjednako štiti kupca i prodavatelja.

Naime, akreditiv, kao instrument osiguranja plaćanja i način plaćanja u međunarodnom platnom prometu pojavio se još u drugoj polovici 19-og stoljeća. Kako je porasla međunarodna razmjena robe, ukazala se potreba za pronalaženjem najadekvatnijeg oblika plaćanja koji bi zaštitio interese svih sudionika u međunarodnoj razmjeni i omogućio najbržu realizaciju plaćanja. Stoga je u međunarodnoj trgovačkoj i bankarskoj praksi stvoren akreditiv, a često se upotrebljava i izraz “dokumentarni akreditiv”, zato što se plaćanje obavlja na temelju dokumenata, a ne na temelju stvarnog stanja robe koja je predmet trgovačkog posla.

U većini zemalja akreditivi nisu regulirani zakonskim putem, već su u međunarodnoj primjeni Uniform Customs and Practice for Documentary Credits izdana od Međunarodne trgovačke komore, a sada je na snazi posljednja šesta revizija, te je poznata u osnovi pod nazivom Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC publication No. 600 (UCP), e-Dodatak, Verzija 1.1., ili skraćeno UCP 600.

Pravila su razvili stručnjaci privatnog sektora, te time dokazuju mogućnost i sposobnost poslovnih ljudi u zemljama različitih pravnih sistema da primjenjuju svoj praktični mehanizam u trgovačkom prometu. Pravila nemaju zakonsku snagu, nego predstavljaju autonomnu regulativu svjetske trgovine, te se primjenjuju kada stranke ugovore njihovu primjenu ili kada mjerodavno materijalno pravo obuhvaća njihovu primjenu.

No, iako se akreditivi upotrebljavaju iznimno često u međunarodnoj trgovini, ipak je poslovanje s akreditivima povezano s određenim problemima i poteškoćama, stoga svi sudionici u tom poslovanju moraju poduzimati sve radnje s iznimnom pažnjom.

Namjena

Seminar je namijenjen prije svega pravnicima ali i drugim osobama koje sudjeluju u gospodarskoj djelatnosti kao i svima odgovornim osobama u trgovačkim društvima jer je upravo osiguranja plaćanja iznimno bitno u svakom pojedinom ugovornom odnosu.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

  • Pojam akreditiva
  • Primjena međunarodnih pravila
  • Ekonomsko-financijski motivi akreditiva
  • Ugovor s akreditivnom klauzulom
  • Načela poslovanja  akreditivom
  • Subjekti akreditivnog poslovanja
  • Oblici i vrste akreditiva
  • Forma i sadržaj akreditiva
  • Ispitivanje dokumenata        
  • Standy akreditiv i bond

Predavač

Jelena Čuveljak je sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i profesor Zagrebačke škole ekonomije i managementa gdje između ostalog predaje i predmet Instrumenti osiguranja plaćanja. Napisala je brojne stručne članke iz područja trgovačkog prava (instrumenti osiguranja plaćanja, ugovori, stečaj, predstečaj, ovrha i dr.) te je iskusna predavačica i pravnik praktičar. Sudskim parničnom postupkom se bavi više od dvadeset godina i to prvo kao zastupnik Republike Hrvatske a nakon toga sudac trgovačkog suda. Između ostalog, završila je poslijediplomski znanstveni studij iz Trgovačkog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu i to s temom “Osiguranje plaćanja putem prenosivih akreditiva” čime je stekla akademski stupanj magistra pravnih znanosti. 

Vrijeme

četvrtak, 8.3.2018. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Poslovanje akreditivima
Vrijeme četvrtak, 8.3.2018. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.