Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Porezi u IT sektoru

Predavač

Pere Mioč, Vladimir Nol, Tin Martinčević, Lovre Botica, Josipa Matošević

Svrha seminara

Seminar „Porezi u IT sektoru“ se bavi glavnim poreznim pitanjima kod poslovnih subjekata u IT djelatnosti.

Hrvatska ima snažan IT sektor koji obilježava glavni problem visokog oporezivanja rada. Također, gotova sva društva iz IT sektora posluju na međunarodnom tržištu, a velik broj njih razmišlja (ili već jest) o otvaranju inozemnih društava ili podružnica što otvara brojna porezna pitanja poput poreza po odbitku ili transfernih cijena.

Svrha seminara je uputiti polaznike u kompleksan sustav međunarodnog oporezivanja, kako primijeniti EU direktive kod raznih plaćanja, a kako Ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Također, seminar nudi praktične informacija poput koliki su troškovi otvaranja inozemnog holdinga, kao i prednosti i nedostatke istog, te odgovore na konkretna porezna pitanja i probleme iz svijeta IT poput modela za poreznu optimizaciju primanja radnika.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica u kojoj će polaznici, među ostalim, postavljati pitanja predavačima te imati priliku vidjeti velik broj primjera iz prakse.

Namjena

Manageri i djelatnici u IT sektoru, samostalni radnici u IT sektoru, revizori, računovođe, poslovni konzultanti, project manageri, bankari, investicijski i financijski analitičari, financijski manageri u poduzećima, mali i srednji poduzetnici, stručnjaci u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

Način realizacije

Predavanje s ppt prezentacijom

Iz programa seminara

I. Optimizacija primitaka zaposlenika

 • Modeli za poreznu optimizaciju primitaka zaposlenika
 • Pregled oporezivanja opcija i dodjele udjela zaposlenicima
 • Porezi kod samostalnih djelatnika u IT sektoru
 • Problemi u praksi

II. Osnivanje društva u inozemstvu

 • Osnivanje holdinga izvan RH (razlozi za i protiv)
 • Pregled popularnih destinacija i poreznih stopa
 • Pregled oporezivanja rada iz konkretnih zemalja
 • Porez po odbitku – kada moram platiti i kada ga meni naplaćuju?
 • Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i EU direktive – kada nam koriste

III. Transferne cijene i IT sektor

 • Transferne cijene – što su i kada moramo priznati na njih?
 • Problemi vezani za intelektualnu imovinu (IP) - je li moguće i kada prenijeti IP van Hrvatske?
 • Licenciranje softvera – potencijalni modeli provedbe
 • Koje metode kod transferne cijene se mogu koristiti i kako?

IV. Kako prikupiti kapital u IT sektoru?

 • Izvori financiranja
 • Alternativno izvori financiranja

V. Olakšice i druga pitanja

 • Kapitalizacija troškova kod razvijanja softvera – trošak ili nematerijalna imovina
 • Porezne olakšice

Predavač

Pere Mioč je Direktor poreznog odjela društva Mazars Cinotti. Posjeduje višegodišnje iskustvo rada u Hrvatskoj kao i u inozemnim članicama Mazars grupe prilikom čega se bavio poreznim savjetovanjem klijenata iz raznih sektora, savjetovanjem oko poreznih aspekata kod M&A, izradom studija o transfernim cijenama i poreznim pregledima. Usredotočen je i na daljnji razvoj Odjela za porezno savjetovanje a kontinuirano prati preko 20-tak klijenata te brine o njihovim svakodnevnim poreznim pitanjima. Autor je više stručnih članaka, pogotovo na temu PDV-a iz europske prakse, ko-autor je knjiga „Mazars – Porezni savjetnik“  i “Kako se pripremiti za nadzor Porezne uprave” te je predavač  na temu poreza na Hrvatskom Institutu za Financije. Polaznik je ACCA programa.

Vladimir Nol je Senior Manager u društvu Mazars Cinotti. Ima višegodišnje menadžersko iskustvo rada u poreznom odjelu Big Four-a te je jedan od vodećih stručnjaka za pitanja poreza na dohodak i doprinosa, posebno za pitanja prekograničnih kretanja radnika i povezana porezna i migracijska pitanja. Tijekom karijere je bio zadužen za mnoge projekte optimiziranja poreznog položaja poduzeća i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu, kao i projekte poreznih pregleda i dubinskih snimanja (due diligence). Također, sudjelovao je na mnogim međunarodnim edukacijama o poreznim temama.

Josipa Matošević je Manager u društvu Mazars Cinotti. Zadužena je za odjel računovodstva u kojem je zaposleno oko 15 zaposlenih koji servisiraju oko 100 internacionalnih i domaćih klijenata. Josipa je zadužena za operativno vođenje računovodstvenih poslova, uvođenje profitnih i troškovnih centara, izvještavanju za međunarodne i tuzemne klijente.

Lovre Botica je Manager financijskog savjetovanja društva Mazars Cinotti. Tijekom svoje poslovne karijere sudjelovao je u brojnim projektima provođenja procesa dubinskog snimanja, procjenama vrijednosti poduzeća i nematerijalne imovine, transakcijama kupoprodaje društva. Održao je više predavanja o raznim stručnim financijskim temama, a prije svega o vrednovanju i financijskoj analizi poduzeća, ko-autor je knjige „Mazars – porezni savjetnik“ te autor stručnih članaka za raznovrsne stručne publikacije. U rujnu 2017. Godine stekao je CFA (Chartered Financial Analyst) titulu, a ujedno je i hrvatski ovlašteni procjenitelj.

Tin Martinčević je Supervisor u odjelu poreznog savjetovanja. Tijekom svoje karijere se specijalizirao za područje transfernih cijena te razvijane i implementaciju politika transfernih cijena između povezanih društava. Tijekom svoje karijere se sudjelovao u izradi preko 100 studija o transfernih cijena iz raznih djelatnosti.

Vrijeme

četvrtak, 11.7.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Porezi u IT sektoru
Vrijeme četvrtak, 11.7.2019. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.