Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Ovrha, promjena u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i otpis dugova fizičkim osobama

Predavač

Gordana Muraja, Marija Anđelić (FINA)

Svrha seminara

Na zadnjoj sjednici prije ljetne stanke Hrvatski sabor u hitnom je postupku donio novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koji je stupio na snagu 4.8.2018. godine. Istoga dana stupili su na snagu i podzakonski akti koje je za provedbu ovog zakona donio ministar financija.

Novi Zakon donosi novine u provedbi ovrhe i odgovara na izazove s kojima se u praksi suočavala Financijska agencija - Fina, u provedbi ovrhe.

Seminar je koncipiran tako da pregledom osnovnih pojmova ovrhe da pregled načina provedbe ovrhe na novčanim sredstvima. Iako će se u izlaganjima naglašavati koje su novosti, to ne znači da će se govoriti samo o novostima, a to napominjemo zato što bi takav pristup podrazumijevao da su svi polaznici seminara već dobro upućeni u materiju.

Cilj je seminara omogućiti svim zainteresiranim polaznicima dobar uvid u materiju, s jasno objašnjenim novim rješenjima koja se od stupanja na snagu novog Zakona primjenjuju.

Kao jednom od tema seminara pozabavit ćemo se i Zakonom o otpisu dugova fizičkim osobama.

Kroz navedene teme izlaganja pojasnili bi odnosno približili sudionicima seminara postupanje Fine u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.

Cilj seminara je upoznati polaznike s ovršnim postupkom, s posebnim naglaskom na nedavne izmjene koje su nastupile donošenjem novog Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

Namjena

Seminar je namijenjen polaznicima koji se u radu susreću s ovršnim postupkom i provedbom ovrhe na novčanim sredstvima, pravnicima u trgovačkim društvima, strankama u ovršnim postupcima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom

Iz programa seminara

Ovrha

 • Ovrha, pojmovno određenje predmeta i sredstava ovrhe
 • Pokretanje, predlaganje i određivanje ovrhe
 • Ovršna isprava
 • Ovrha na plaći
 • Ograničenje ovrhe
 • Primanja izuzeta od ovrhe
 • Primanja iz radnog odnosa koja nisu izuzeta od ovrhe
 • Prednosni red i redoslijed izvršavanja ovrhe
 • Ovrha na novčanoj tražbini po računu
 • Izvansudska ovrha na novčanim sredstvima

Novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

 • Osnova za plaćanje
 • Identifikacija ovršenika
 • Podnošenje osnove za plaćanje (općenito, izvornik ili ovjerena preslika)
 • Očevidnik i davanje podataka iz Očevidnika
 • Redoslijed i postupak izvršenja osnove za plaćanje
 • Izvršenje na oročenim novčanim sredstvima
 • Nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje na računima fizičkih osoba
 • Provedba ovrhe na računu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave
 • Postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade računa
 • Stečajni postupak, brisanje poslovnog subjekta i zatvaranje računa
 • Davanje, čuvanje i pohrana podataka
 • Naknade - predujmljivanje naknade za provedbu osnove za plaćanje
 • Jedinstveni registar računa, vođenje, uvid i davanje podataka

Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama

 • Dužnici na koje se Zakon primjenjuje
 • Dug koji se može otpisati
 • Vjerovnici grupe I i način otpisa duga
 • Vjerovnici grupe II i način otpisa duga

Predavač

Gordana Muraja, odvjetnica s višegodišnjim iskustvom na ovršnim predmetima te autorica brojnih seminara i stručnih članaka iz područja ovršnog prava. 

Marija Anđelić, viši specijalist za pravnu podršku u Centru za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima u Financijskoj agenciji.

Vrijeme

petak, 26.10.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Ovrha, promjena u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i otpis dugova fizičkim osobama
Vrijeme petak, 26.10.2018. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.