Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Otkaz ugovora o radu

Predavač

Tatjana Salopek

Svrha seminara

Sklapanje ugovora o radu s radnicima je neminovnost u procesu rada svakog poduzetnika, a samim time u jednom određenom trenutku se kao realnost (iz raznih razloga) postavlja i pitanje kako i na koji način se ugovor o radu može otkazati i to na način da se rizik od sudskog spora svede na minimum i/ili u potpunosti isključi.

Iz perspektive poslodavca, cilj je upoznati se s raznim mogućnostima i pretpostavkama zakonitog otkazivanja ugovora o radu radnika.

Potrebno je osvijestiti da radnik ima pravo na svaku odluku o otkazu ugovora o radu reagirati u krajnjoj liniji pokretanjem sudskog spora i u sporu utužiti kao minimalno potraživanje iznos bruto 1 plaće za cijelo razdoblje od nezakonitog otkaza ugovora o radu do povratka na rad.

Upravo iz navedenih razloga, potrebno je da poslodavac navedeni postupak otkazivanja, a sve kako bi se spriječili veliki troškovi u budućnosti ako sudski spor bude okončan u korist radnika, provede uz poduzimanje svih potrebnih pravnih i drugih radnji.

Svrha ovog seminara je u najvećoj mogućoj mjeri upoznati poslodavca sa svim najvažnijim odredbama mjerodavnih propisa, te savjetovati koje konkretne korake je potrebno poduzeti kako bi se postupak otkazivanja u cijelosti proveo u skladu sa zakonom.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen prije svega svim poslodavcima bez obzira na broj ukupno zaposlenih radnika.

Način realizacije

PPT prezentacija praćena usmenim objašnjenjima uz praktične savjete i primjere iz sudske prakse.

Iz programa seminara

I. Općenito o propisima s prikazom najvažnijim odredbi:

 • Zakon o radu, te podzakonski propisi Zakona o radu

II. Konkretne radnje koje je potrebno poduzeti u cilju usklađenja:

 • Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu (prestanak potrebe za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga, objašnjenje, primjeri iz prakse),
  • zabrana zapošljavanja na istim poslovima;
  • obveze poslodavca prilikom donošenja odluke (kriteriji i sl.);
 • Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu (valjani /nevaljani razlozi za osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu);
 • Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika (ustrajnije neizvršavanje radnih obveza i razni primjeri);
 • Otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu (izuzeci i specifičnosti);
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora (određeni elementi ugovor o radu mogu se mijenjati samo sporazumno, te se kao posljedica izostanka dogovora mora poštovati procedura opravdanog otkaza);
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu (osobito teška povreda obveze iz radnog odnosa ili nastup druge osobito važne činjenice, specifičnost roka);
 • Otkaz ugovora o radu na određeno vrijeme (presudna ugovorena mogućnost otkazivanja);
 • Pisani tekst odluke o otkazu (potreba suodlučivanja, obvezni elementi sl.);
 • Obrazloženje otkaza kao presudan faktor u sudskom sporu;
 • Trajanje otkaznog roka, tijek, početak, završetak, različita reguliranost;
 • Obveza isplate otpremnine, visina, oporezivi/neoporezivi iznos; obveza dostave obračuna otpremnine;
 • Obveza opomene;
 • Obveza poziva na iznošenje obrane;
 • Dostava odluke o otkazu (tekst zakona, ugovora, pravilnika o radu);
 • Obveza rada za vrijeme otkaznog roka;
 • Oslobođenje od obveze rada na otkaznom roku;
 • Obveza isplate razmjernog dijela godišnjeg odmora;
 • Zabrana otkaza u određenim slučajevima;
 • Neopravdani razlozi za otkaz;
 • Postupanje po zahtjevu za zaštitu prava i rokovi;
 • Sudski raskid ugovora o radu;
 • Teret dokaza u radnim sporovima;

Predavač

Tatjana Salopek je odvjetnica koja od početka svojeg pravnog puta radi u odvjetništvu gdje se uglavnom bavi područjem građanskog, trgovačkog i radnog prava, uz posebni naglasak na rado pravo. U svakodnevnom radu sudjeluje u izradi ugovora o radu, pravilnika, tumačenja, savjetovanja, uručivanja otkaza, zastupanja u sudskim sporovima i dr.

Vrijeme

četvrtak, 12.11.2020. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Otkaz ugovora o radu
Vrijeme četvrtak, 12.11.2020. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.