Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Osnove analize financijskih izvještaja

Predavač

Ozren Hudina, Deloitte

Svrha seminara

Većina djelatnika u bankama i većina poduzetnika se svakodnevno susreće s financijskim izvještajima, kako svojim tako i poslovnih partnera….na žalost, često se ne snalaze i ne znaju što bi s njima i koliko im u stvari mogu pomoći. Financijski izvještaji predstavljaju kvantificirani prikaz poslovanja poduzeća te je njihova analiza vrlo bitna za uspješno upravljanje poduzećem. Rezultati financijske analize pomažu menadžmentu i vlasnicima u utvrđivanju segmenata poslovanja koje je potrebno unaprijediti te omogućuju usporedbu ostvarenih rezultata u odnosu na plan, konkurenciju i tržište. Upravo je stoga poznavanje osnovnih tehnika i metoda financijske analize od izuzetnog značaja za sve korisnike financijskih izvještaja bilo da je riječ o internim (vlasnici, menadžment) ili vanjskim (banke, tržište kapitala, državne institucije) korisnicima. Cilj ove specijalističke radionice je kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s osnovnim financijskim izvještajima i njihovom analizom.

Namjena

S obzirom sa će na seminaru naučiti snalaziti se u financijskim izvještajima i izračunati ključne financijske pokazatelje, seminar je namijenjen vlasnicima i direktorima tvrtki, poslovnim savjetnicima i konzultantima, financijskim djelatnicima (banke, osiguranja), prodajnom osoblju u tvrtkama i računovođama.

Način realizacije

PPT prezentacija, demonstracija različitih alata te praktični primjeri.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15min)

Iz programa seminara

Uvod

 • Što je financijska analiza?
 • Što je zadatak financijske analize?
 • Što su to financijski izvještaji?
 • Kako dijelimo financijske izvještaje?
 • Temeljna financijska izvješća
 • Ostala financijska izvješća

Temeljna financijska izvješća

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice
 • Bilješke uz financijske izvještaje

Analiza izvještaja

 • Horizontalna i Vertikalna analiza
 • Analiza bilance
 • Analiza računa dobiti i gubitka

Analiza pokazatelja

 • Pokazatelji likvidnosti
 • Pokazatelji aktivnosti (učinkovitosti)
 • Pokazatelji stabilnosti (zaduženosti)
 • Pokazatelji profitabilnosti
 • Analiza zaposlenih

Novčani tok

 • Što je novčani tok?
 • Od čega se sastoji novčani tok?
 • Način izračunavanja promjena u novčanom toku

Predavač

Ozren Hudina, mag.oec. s 14-godišnjim iskustvom u bankarstvu i consultingu. Karijeru je započeo u Volksbank d.d. na pozicijama Risk managera i Višeg financijskog analitičara. Nakon toga prelazi u Zagrebačku banku d.d. gdje radi na odnosima s korporativnim klijentima. U navedenom razdoblju polazi veliki broj internih i eksternih edukacija. Zatim preuzima poziciju Voditelja work-out odjela u Partner banci d.d. gdje je zadužen za kompletni postupak naplate potraživanja fizičkih i pravnih osoba. Posljednje bankarsko zaposlenje mu je na poziciji Voditelja sektora kreditnih rizika u J&T banci d.d. gdje je zadužen za procjene rizika ulaganja u velike investicijske projekte. Trenutno je zaposlen u Deloitte-u na poziciji Senior consultant-a zaduženog za financijsko modeliranje i planiranje, izrade investicijskih studija i CBA analiza, restrukturiranje te financijsko savjetovanje.  Osoba je s izuzetnim poznavanjem korporativnog bankarstva s obzirom da je aktivno radio na svim segmentima vezanim uz navedeno (prodaja, procjena rizika, upravljanje rizicima, workout) većim dijelom  na rukovodnim pozicijama. Specijalist je za korporativne financije, procjene boniteta, financijsku analizu, duedilligence, naplatu potraživanja i workout klijente.

Vrijeme

četvrtak, 8.11.2018. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Osnove analize financijskih izvještaja
Vrijeme četvrtak, 8.11.2018. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.