Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Nepravilnosti u EU fondovima

Predavač

Marina Splivalo, dipl.iur, Ana - Marija Klarić, dipl.iur

Svrha seminara

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (dalje; ESI fondovi) na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura, a od navedenog iznosa je 8,397 milijardi eura predviđeno za ciljeve kohezijske politike. U projektima sufinanciranim iz ESI fondova korisnici bespovratnih sredstava dužni su poštivati odredbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uključivo propisana pravila nabave radova, robe i usluga za potrebe projekta, a kršenje predmetnih obveza često je uzrok utvrđenja nepravilnosti od strane tijela u sustavu upravljanja i korištenja ESI fondova. Utvrđenje nepravilnosti uključuje određivanje financijskih korekcija, što za korisnike projekta ima štetne financijske posljedice budući da sami moraju snositi troškove koji su proglašeni neprihvatljivim za sufinanciranje.

Na seminaru će biti riječ o osnovnim obvezama korisnika bespovratnih sredstava s naglaskom na ona kršenja obveza koja predstavljaju nepravilnosti u EU projektima. U tom kontekstu će se izložiti najčešće vrste nepravilnosti, pravila temeljem kojih tijela u sustavu utvrđuju nepravilnosti te tijek postupka utvrđenja nepravilnosti. Kako najčešće pogreške korisnika nastaju prilikom provođenja nabava za potrebe projekta, izložit će se osnovne obveze prilikom provođenja nabave od strane javnih naručitelja, kao i onih korisnika koji nisu javni naručitelji, s naglaskom na ono kršenje pravila koje predstavlja nepravilnost.

Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse, a njegova svrha je upoznati polaznike s najčešćim slučajevima počinjenja nepravilnosti kako bi se omogućilo izbjegavanje takvih pogrešaka te uspješna provedba projekta.

Namjena

Seminar je primarno namijenjen korisnicima projekata sufinanciranih iz ESI fondova te njihovim partnerima, što uključuje javne naručitelje, kao i neobveznike javne nabave, ali i svima onima koji žele nešto više saznati o nepravilnostima u EU projektima.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Osnovne obveze u EU projektima

 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Prihvatljive projektne aktivnosti
 • Pravila prihvatljivosti troškova

Pravila nabave

 • Pravila nabave koju provode javni naručitelji
 • Pravila nabave koju provode neobveznici Zakona o javnoj nabavi
 • Najčešće greške prilikom pripreme dokumentacije o nabavi
 • Najčešće greške prilikom pregleda i ocjene ponuda

Kontrole tijela u sustavu

 • Svrha kontrola
 • Vrste kontrola
 • Način provedbe kontrola

Primjenjiva pravila u postupku utvrđenja nepravilnosti

 • Zakonodavstvo Europske unije i Republike Hrvatske
 • Ugovorne odredbe
 • Pravila o financijskim korekcijama

Vrste nepravilnosti

 • Vrste nepravilnosti u slučaju javnih naručitelja
 • Vrste nepravilnosti u slučaju neobveznika javne nabave
 • Primjeri najčešćih nepravilnosti

Postupak utvrđenja nepravilnosti

 • Provođenje postupka
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti i financijski ispravak
 • Privremene mjere
 • Izlaganje dodatnih primjera iz prakse i rasprava s polaznicima

Predavač

Marina Splivalo diplomirana je pravnica i stručnjak za EU fondove u društvu EMDA d.o.o., Zagreb koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 7 godina praktičnog iskustva u savjetovanju vezano za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz pretpristupnog programa IPA te strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Navedeno uključuje savjetovanje te davanje pravnih mišljenja vezano za izvršavanje prava i obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i pripremu i provođenje postupaka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i pravilima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Za vrijeme rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) radila je kao osoba za nepravilnosti i donosila odluke o postojanju/nepostojanju nepravilnosti. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj. Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

Ana – Marija Klarić, diplomirana je pravnica i pravni stručnjak za EU fondove u društvu EMDA d.o.o., Zagreb. Ima više od 6 godina praktičnog iskustva u savjetovanju vezano za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz pretpristupnog programa IPA te strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Navedeno uključuje savjetovanje te davanje pravnih mišljenja vezano za izvršavanje prava i obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i pripremu i provođenje postupaka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i pravilima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Za vrijeme rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) radila je kao zamjena osoba za nepravilnosti te donosila odluke o postojanju/nepostojanju nepravilnosti. Dodatno iskustvo stekla je provodeći ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava na strani korisnika. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj, kao i državnih potpora. Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

Vrijeme

srijeda, 28.3.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Nepravilnosti u EU fondovima
Vrijeme srijeda, 28.3.2018. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.