Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Kontroling proizvodnje: jeste li sigurni da znate koliko košta vaš proizvod

Predavač

Jasmina Očko

Svrha seminara

Radionica je nastala na temelju iskustava prikupljenih u praksi.

Upoznat ćete najvažnije alate koji se koriste u kontrolingu proizvodnje i objasniti njihovu svrhu i način na koji pomažu pri donošenju poslovnih odluka. Razbit ćete predrasude o troškovnom računovodstvu kao pukom evidentiranju poslovnih događaja. Naučit ćete prepoznati bitne značajke dobre i kvalitetne kalkulacije cijene koštanja i prepoznati krizne točke koje su sigurni znaci upozorenja na nadolazeće probleme. 

Namjena

Seminar je namijenjen vlasnicima malih, srednjih i velikih poduzeća, kontrolerima, top menadžerima, menadžerima proizvodnje, menadžerima logistike ili nabave, računovođama, posebno onima zainteresiranima za područje troškovnog računovodstva.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom ppt prezentacijom, diskusija, radionica – rješavanje zadataka u grupama, analiza prikazanih modela, prikazi iz kontrolerske prakse, prezentacija studije slučajeva (case studies).

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 15:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Preduvjeti kontrolinga - educirani kontroler, kvalitetan informatički sustav, suvremeno troškovno računovodstvo, zainteresirani menadžment
  • Kako planirati proizvodnju usklađenu po svim najvažnijim poslovnim segmentima?
  • Poslovne politike – cjenovna prednost vs diferencijacija, rast vs profitabilnost, marže vs koeficijenti obrtaja, diferencijacija asortimana – uski vs široki,
  • Kontroling proizvodnje – kalkulacija cijene koštanja, pogled iz kontrolinga (case study)
  • Kontrolerski aspekti praćenja zaliha – po grupama proizvoda, po starosti, po rentabilnosti/koeficijent obrtaja, ABC analiza, optimiziranje zaliha,  kontrolerski aspekt proizvodnje)
  • Potrebne i optimalne zalihe, rentabilni i nerentabilni proizvodi na zalihama, modeli upravljanja zalihama (simulacijski modeli)

Predavač

Mr.sc. Jasmina Očko savjetnica je sa širokim spektrom znanja iz područja kontrolinga, upravljačkog računovodstva, planiranja i poslovnog izvještavanja. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala na istom fakultetu, smjer Računovodstvo, revizija, financije, sa temom Model poslovnog odlučivanja u funkciji poboljšanja kvalitete upravljanja poduzećem. Završila Controller Akademie u Münchenu, Njemačka. Posjeduje Certifikat ovlaštenog internog revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika. Stručno se usavršavala u Americi (Kaplan, AMA – American Management Association – New York City, Los Angeles). Praktično iskustvo stjecala je radeći petnaestak godina kao voditelj kontrolinga velikog poduzeća. Od 2008. godine započinje vlastitu poduzetničku aktivnost, te osniva tvrtku Kognosko kao konzultant za područje kontrolinga. Radila na brojnim projektima implementacije kontroling funkcije u Hrvatskoj i regiji. Koautorica je knjige Kontroling – upravljanje iz backstagea. Koautorica je programa jednogodišnjeg školovanja za stjecanje zvanja Kontroling menadžer Financijsko računovodstveni menadžer koji se izvode pri Poslovnom učilištu Experta. Članica je ICV-a Internationaler Controller Verain - Međunarodne udruge kontrolera i voditeljica radne skupine za Hrvatsku. Predavačica je na brojnim edukacijama i konferencijama. 

Vrijeme

četvrtak, 16.11.2017. od 9:00 do 15:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Kontroling proizvodnje: jeste li sigurni da znate koliko košta vaš proizvod
Vrijeme četvrtak, 16.11.2017. od 9:00 do 15:30

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
Fax
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba