Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Kontroling: alati i metode

Predavač

Jasmina Očko

Svrha seminara

Upoznat ćete najvažnije kontrolerske alate u mjerenju rezultata prodaje. Koristiti će se konkretni primjeri iz prakse. Naučit ćete jednostavne, ali vrlo korisne metode koje se uspješno koriste u određivanju uvjeta prodaje, nabave, rokova i načina plaćanja. Naučit ćete prepoznati rentabilne proizvode, profitabilne odjele, dobre i loše marketinške odluke. Naučit ćete upravljati kupcima. 

Namjena

Seminar je namijenjen vlasnicima kako malih,srednjih i velikih poduzeća; kontrolerima; top menadžerima; menadžerima prodaje i marketinga; menadžerima logistike ili nabave; računovođama, posebno onima zainteresiranima za područje menadžerskog računovodstva.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom ppt prezentacijom, diskusija, radionica – rješavanje zadataka u grupama, analiza prikazanih modela, prikazi iz kontrolerske prakse, prezentacija studije slučajeva (case studies).

Iz programa seminara

 • Kontrolerski aspekt prodaje – analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima, rentabilnosti/koeficijent obrtaja, praćenje naplate (case stady)
 • Kako koristiti BCG matricu u kontrolingu (simulacijski model)?
 • Planiranje prodajnih i marketinških aktivnosti (case stady)
 • Model životnog vijeka proizvoda  (simulacijski model)
 • Kontrolerski aspekt prodajnih i marketinških aktivnosti,
 • ABC analiza prodaje - Paretovo pravilo
 • Prosječan nakup - jedan od osnovnih kontrolerskih podataka
 • Poslovna poluga - kako upravljati troškovima u prodaji
 • Kako procijeniti rentabilnost naših kupaca te rentabilnost prodaje?
 • Različiti prodajni uvjeti i njihov utjecaj na rezultat - kako napraviti analizu osjetljivosti
 • Analiza prodaje i rentabilnost proizvoda
 • Kako napraviti analizu promjene cijena, a kako analizu potraživanja i monitoring kupaca?

Predavač

Mr.sc. Jasmina Očko savjetnica je sa širokim spektrom znanja iz područja kontrolinga, upravljačkog računovodstva, planiranja i poslovnog izvještavanja. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala na istom fakultetu, smjer Računovodstvo, revizija, financije, sa temom Model poslovnog odlučivanja u funkciji poboljšanja kvalitete upravljanja poduzećem. Završila Controller Akademie u Münchenu, Njemačka. Posjeduje Certifikat ovlaštenog internog revizora pri Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika. Stručno se usavršavala u Americi (Kaplan, AMA – American Management Association – New York City, Los Angeles). Praktično iskustvo stjecala je radeći petnaestak godina kao voditelj kontrolinga velikog poduzeća. Od 2008. godine započinje vlastitu poduzetničku aktivnost, te osniva tvrtku Kognosko kao konzultant za područje kontrolinga. Radila na brojnim projektima implementacije kontroling funkcije u Hrvatskoj i regiji. Koautorica je knjige Kontroling – upravljanje iz backstagea. Koautorica je programa jednogodišnjeg školovanja za stjecanje zvanja Kontroling menadžer Financijsko računovodstveni menadžer koji se izvode pri Poslovnom učilištu Experta. Članica je ICV-a Internationaler Controller Verain - Međunarodne udruge kontrolera i voditeljica radne skupine za Hrvatsku. Predavačica je na brojnim edukacijama i konferencijama. 

Vrijeme

četvrtak, 17.10.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Kontroling: alati i metode
Vrijeme četvrtak, 17.10.2019. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.