Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Konferencija Mobbing i zaštita dostojanstva radnika

Predavač

Ana-Marija Skoko, Mia Kalajdžić, Iris Gović Penić

Svrha seminara

U hrvatskoj sudskoj praksi sve je veći broj sporova u kojima radnici traže sudsku zaštitu zbog mobbinga i/ili uznemiravanja na radnom mjestu. No, svaki neriješeni konflikt s nadređenima ili s kolegama općenito ne predstavlja mobbing odnosno uznemiravanje.

Kako radnici često pogrešno smatraju da neko ponašanje spram njih predstavlja mobbing, odnosno uznemiravanje, oni nerijetko "gube" u ovoj vrsti sporova. Pri tome poseban se problem pojavljuje kada radnici iskoriste zakonsku mogućnost prekida rada uz istovremeno vođenje spora i primanje naknade plaće za vrijeme tog spora. Naime, ako se utvrdi da prekid rada nije bio zakonit radnik je dužan vratiti naknadu plaće koju je za vrijeme spora primao.

Neovisno o ovom riziku koji radnik na sebe preuzima prekidom rada, analizom sudske prakse može se ipak zaključiti da je sve veći broj pravomoćnih sudskih odluka kojima se poslodavcima nalaže da radnicima naknade imovinsku i neimovinsku štetu koja im je zbog mobbinga i uznemiravanja nastala.

Kako bi se izbjegli sudski sporovi u kojima tužitelj sa svojim zahtjevima neće uspjeti kao i kako bi i poslodavci i radnici mogli prepoznati u kojem pravcu će se razvijati spor vezan uz mobbing i/ili uznemiravanje korisno je znati na što se u postupku utvrđivanja postojanja mobbinga i uznemiravanja i njihovih štetnih posljedica treba obratiti posebna pažnja.

Namjena

Konferencija je namijenjena poslodavcima, radnicima zaposlenima u pravnim službama, osobama koje odlučuju o pravima i obvezama iz radnog odnosa, osobama koje rješavaju pritužbe za zaštitu dostojanstva radnika, odvjetnicima, članovima radničkih vijeća i sindikalnim povjerenicima, osobama o čijim se pravima i obvezama u radnom odnosu odlučuje...

Iz programa seminara

I. Diskriminacija/Uznemiravanje/Mobbing, Ana-Marija Skoko

 • Mobbing, vrste mobbinga i pojavni oblici mobbinga
 • Diskriminacija, što je izravna i neizravna diskriminacija?
 • Uznemiravanje (spolno)
 • Razlika između mobbinga, diskriminacije i uznemiravanja
 • Uređenje i zaštita prema aktualnom zakonskom okviru
 • Zaštita
 • Dokazi i teret dokazivanja
 • Primjeri

II. Zaštita dostojanstva radnika i zaštita zviždača, Mia Kalajdžić

 • Pojam dostojanstva na radnom mjestu
 • Obveze poslodavca u pogledu zaštite dostojanstva radnika
 • Novi zakonodavni okvir za zaštitu zviždača
 • Što očekivati u praksi? problemi, nelogičnosti 
 • Obveze poslodavaca u svrhu zaštite zviždača

III. Mobbing i zaštita dostojanstva radnika kroz prizmu sudske prakse – Iris Gović Penić

 • Koji od zabranjenih temelja diskriminacije se najčešće utužuju?
 • Postojanje kojih zabranjenih temelja diskriminacije se u sudskoj praksi najčešće utvrđuje
 • Sudska praksa o razlikovanju uznemiravanja i mobbinga
 • Pravila o teretu dokazivanja u sudskom sporu
 • Vrste i visine naknade štete koje se zbog diskriminacije i mobinga dosuđuju u sudskoj praksi
 • Zakonska obveza povrata naknade plaće zbog nezakonitog prekida rada koji je posljedica tvrdnje radnika da je uznemiravan;
 • Radnopravno sankcioniranje počinitelja uznemiravanja i mobinga
 • Podnošenje tužbe za naknadu štete protiv uznemiravatelja umjesto poslodavca

IV. Primjer dobre prakse: interni sustav zaštite

Predavač

Ana-Marija Skoko je partner u odvjetničkom društvu Bardek, Lisac, Mušec, Skoko. Od dolaska 2006. godine savjetuje prvenstveno velike međunarodne investitore vezano uz njihove investicije u nekretnine u Hrvatskoj. Težište njenog rada jest sastavljanje i pregovori oko kupoprodajnih ugovora, ugovora o razvoju projekta, ugovora o najmu, ugovora o gradnji (FIDIC) te pravna podrška tijekom ishođenja potrebnih dozvola. Ana-Marija je također voditelj grupe za radno pravo. U ovome svojstvu savjetuje stranke vezano uz ugovore o radu, menadžerske ugovore, raskide istih kao i razna radno - pravna pitanja u okviru rada stranih radnika.

Mia Kalajdžić je odvjetnica u odvjetničkom društvu Bardek, Lisac, Mušec, Skoko od 2012. godine. Savjetuje investitore u pogledu širokog spektra radno-pravnih pitanja. Mia savjetuje stranke u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnih odnosa, kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ako i svih drugih pitanja koja proizlaze iz radnog odnosa. Mia je često angažirana i u postupcima reorganizacije poslovanja.

Iris Gović Penić sutkinja je Županijskog suda u Zagrebu. Autorica je velikog broja stručnih i znanstvenih radova iz područja radnog, građanskog procesnog i ovršnog prava, te je koautorica većeg broda knjiga i komentara Zakona o radu. Kao predavačica sudjelovala je na većem broju seminara te je bila voditeljica okruglih stolova i radionica. Autorica je većeg broja obrazovnih materijala izrađenih za potrebe edukacije sudaca u okviru aktivnosti Pravosudne akademije. Sudjelovala je u izvođenju nastave na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  te kao pravni ekspert na projektima koji se financiraju iz fondova EU. Članica je stručnog savjeta časopisa Radno pravo, Odvjetnik, Pravo i porezi. Članica je Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata.

Vrijeme

srijeda, 6.11.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Konferencija Mobbing i zaštita dostojanstva radnika
Vrijeme srijeda, 6.11.2019. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.