Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv konferencije

Konferencija Kulturni turizam - vrijednost i značenje za Hrvatsku

Predavač

Dragana Lucija Ratković Aydemir, Sanja Cikopan Korotaj, Dora Kušan Špalj, Renata Tomljenović, Suzana Marković, Tim Fairhurst, Vlasta Klarić

Svrha konferencije

Konferencija će se održati pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i Turističke zajednice grada Zagreba.

Akcijski plan kulturnog turizma navodi da kulturni turizam, prema kriteriju atraktivnosti, ulazi u skupinu potencijalno vodećih proizvodnih grupa hrvatske turističke ponude. Ujedno svjetska istraživanja navode da oko 40% svih međunarodnih putovanja uključuju komponentu kulture. Kultura je vodeći motiv urbanog turizma koji čini 22% ukupnog svjetskog turizma, a ujedno i Turinga koji čini 20% svjetskog turizma, što zajedno čini značajan volumen turističkih kretanja, odnosno oko 530 milijuna svjetskih putovanja. Tko su ti putnici, kamo putuju, što ih motivira, kakvi su trendovi, kako ih preusmjeriti prema Hrvatskoj, kakav im kulturno turistički sadržaj ponuditi to su pitanja na koja će pokušati odgovoriti predavači na konferenciji KULTURNI TURIZAM – VRIJEDNOST I ZNAČENJE ZA HRVATSKU.

Svrha konferencije je odgovoriti na pitanja: Ima li Hrvatska i može li razviti profitabilna i prepoznatljiva odredišta kulturnog turizma. Zašto sektor kulture još uvijek smatra da je kultura u turizmu skriveni potencijal. Kako ga otkriti, kako ga iskoristiti, kako ga staviti u funkciju i učiniti vidljivim za širok spektar korisnika? Koje su naše mega atrakcije? Koji turizam prepoznajemo kao turizam visokih vrijednosti, koji su to sofisticirani i odgovorni korisnici kojima ga možemo ponuditi? Kakvu ulogu kulturni turizam ima u EU politikama za turizam, kakve potrebe imaju strani turoperatori, tko su naši pravi korisnici?

Iz programa konferencije

09:00 - 09:15 Otvaranje konferencije, pozdravni govor

                          g. Antun Kliman, ministar, Ministarstvo turizma (TBC)

09:15 - 10:45 Strateški pristup korištenju KT atrakcija

09:15 - 9:30 Destinacije kulturnog turizma, baština u gradskom turizmu, Vlasta Klarić, glavni tajnik UNPAH

09:30 - 10:15 Kako oblikovati interpretaciju, Dragana Lucija Ratković, direktorica Muze d.o.o.

 • Koji su koraci u razvoju destinacija i atrakcija?
 • Koji su ključni principi koji vode od identiteta do destinacije?
 • Koji su ključni dokumenti u procesu razvoja destinacija i atrakcija?
 • Što je interpretacija baštine?
 • Što je to interpretacijski plan ili interpretacijska strategija?
 • Zašto su kreativne industrije pretpostavke uspjeha u interpretaciji baštine?
 • Pregled poticajnih primjera iz prakse

10:15 - 10:45 Živuća baština - jesmo li otkrili kako oživjeti resurse, Sanja Cikopan Korotaj, direktorica TZ Pula

 • Što kulturni turizam može značiti za povijesni grad?
 • Kako uspješno uključiti povijesna i suvremena događanja u turističku ponudu?
 • Koji su akteri bitni u kreiranju destinacijskog proizvoda?
 • Kako komunicirati baštinske vrijednosti?
 • Kako uključiti turističku industriju?

10:45 - 11:00 pauza za kavu

11:00 - 11:30 Arheologija i turizam - primjeri dobre prakse, Dora Kušen Spalj, viša muzejska savjetnica AMZ

 • Koje su uspješne metode prezentacije i interpretacije arheoloških nalaza?
 • Kako osmisliti suvremenu interpretaciju nalaza?
 • Koje aktivnosti na arheološkom lokalitetu mogu predstaviti i dočarati svakodnevni život u prošlosti?
 • Koji su najuspješniji načini isticanja specifičnih vrijednosti arheoloških lokaliteta?
 • Primjeri dobre prakse: projekti Arheološkog muzeja u Zagrebu – Arheološki park Andautonija u Ščitarjevu i lokalitet Aquae Iasae u Varaždinskim Toplicama

11:30 - 12:00 Duhovnost u turizmu - primjeri dobre prakse, Renata Tomljenović, znanstveni suradnik IZTZG

 • Turistički razvoj – od duhovnog bogaćenja preko turističke industrije do aktivnosti koja transformira pojedince i društvo
 • Duhovni turizam u transformativnoj paradigmi 21 stoljeća
 • Duhovni turizam danas
 • Duhovni turizam i njegovi potencijali 
 • Primjeri različitih praksi 

12:00 - 13:00 Panel rasprava muzejskih megaprojekata za turizam

 • Muzej krapinskih neandertalaca, Vlasta Krklec
 • Muzej vučedolske kulture, Mirela Hutinec
 • Muzej sinjske alke, Boris Grčić Filipović
 • Kninski muzej, Zvonimir Jelić
 • Prirodoslovni muzej Metković, Ivana Baće
 • Crkveni muzeji, mons. Nedjeljko Pintarić
 • Kultura za turizam, Bosiljko Domazet, Ministarstvo turizma

13:00 - 14:00 ručak u restoranu hotela Sheraton

14:00 - 16:00 Kulturni turizam - proizvod koji možemo prodati

14:00 - 14:15 Potencijali kulturnog turizma u EU prilikama za turizam te prepoznatljivost na međunarodnom tržištu

14:15 - 15:15 Potrebe turoperatera za ponudom kulturno - turističkih proizvoda na području EU i strateški položaj kulturnog turizma u turističkoj politici EU, Tim Fairhurst, voditelj Odjela za ciljeve strateške politike EU turizma ETOA

 • Kakve su potrebe turoperatora za ponudom kulturno-turističkih proizvoda na području EU?
 • Kako kreirati atraktivni kulturno-turistički proizvod?
 • Kako ga prilagoditi potrebama suvremenog tržišta?
 • Strateški položaj kulturnog turizma u europskoj turističkoj politici danas

15:15 - 15:30 Kulturno-turistički proizvod - što ga čini, primjer dobre prakse Ban tours, Suzana Marković, direktorica prodaje i marketinga Ban toursa

 • Primjeri dobre prakse u kreiranju kulturno-turističke ponude destinacija
 • Pozitivna iskustva u kreiranju kulturno-turističkih proizvoda
 • Metode pripreme i pakiranja proizvoda kulturnog, glazbenog, manifestacijskog i sportskog turizma
 • Interdisciplinarnost multi-sektorskih destinacijskih partnerstava i kvalitetno korištenje kulturnih sadržaja, kulturnih prostora i institucija

15:30 - 15:45 KTP - najčešće greške, KTP tips&tricks - primjer dobre prakse, Darko Fatović, Ban tours

 • KTP - najčešće greške
 • KTP tips & tricks - primjer dobre prakse

15:45 - 16:00 Korisnici i trendovi koji će oblikovati budućnost, Vlasta Klarić, glavni tajnik UNPAH

Predavač

Dragana Lucija Ratković Aydemir završila je studij komparativne književnosti i povijesti umjetnosti u Zagrebu, a stručnim usavršavanjem u Fondaciji Marcel Hicter iz Bruxellesa stječe Europsku diplomu iz kulturnog menadžmenta. Nakon desetogodišnjeg rada u Ministarstvu kulture na poslovima zaštite kulturne baštine i UNESCO-ve stipendije u Poljskoj, godine 2005. osniva u Zagrebu tvrtku MUZE, prvu za upravljanje projektima u kulturi i turizmu u Hrvatskoj. Spajajući znanja iz područja zaštite kulturnih dobara i muzeologije, kulturnih politika i kulturnog turizma s vještinama kulturnog i baštinskog menadžmenta, Dragana Lucija sa svojim timom djeluju kao partner u procesu kvalitetnog planiranja i profesionalnog upravljanja projektima kulturno-turističkog predznaka. Od četrdesetak uspješno osmišljenih destinacija i atrakcija, istaknutiji su višestruko nagrađeni Ekomuzej batana iz Rovinja, Ogulin, zavičaj bajke, Ogulinski festival bajke, Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, te nedavno otvoreni Prijemni centar Mali Sakadaš u PP Kopački rit. Potpredsjednica je udruge Interpretirajmo Hrvatsku! te članica više strukovnih udruženja poput Interpret Europe, AMMM, ICOM, ORACLE i EMH.

Sanja Cinkopan Korotaj rođena je 28. rujna 1972. godine u Puli, gdje je završila Gimnaziju i Srednju muzičku školu te diplomirala na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Njezina profesionalna biografija, od prvotnih sezonskih poslova do dužnosti direktorice TZ grada Pule, vezana je za pulsku i porečku turističku djelatnost. Bila je sudionica više edukacija od kojih izdvaja diplomu Londonske škole za odnose s javnošću (London School of Public Relations), a u svom prethodnom radnom iskustvu zasebno vrednuje pripravnički staž i rad u Laguni Poreč, tijekom kojeg je prošla kroz sve sektore te poznate tvrtke. U nabrajanju glavnih hrvatskih turističkih središta ponekad se neopravdano zaboravi tritisućljetna Pula koja zadnjih godina bilježi velike kulturne, gastronomske, sportske, rekreativne i zabavne iskorake u turističkom privređivanju. Pula zadnjih godina bilježi dinamičan iskorak u kvaliteti ponude što je zasluga mnogih sudionika turističkog privređivanja, ali i TZ Grada Pule, s direktoricom Sanjom Cinkopan Korotaj na čelu. U cijeloj Istri, a u Puli posebice, na djelu se potvrđuje da turizam i kultura idu ruku pod ruku i da u tome itekako uživaju građani i njihovi gosti.

Dora Kušan Špalj (arheolog i muzeolog) radi  u Arheološkom muzeju u Zagrebu kao muzejska savjetnica na Antičkom odjelu. Voditeljica je radova (arheoloških istraživanja, konzervatorsko-restauratorskih radova i muzeološke prezentacije) na dva arheološka lokaliteta - Ščitarjevo i Varaždinske Toplice. Organizira edukativne akcije, manifestacije i ostala događanja u Arheološkom parku Andautonija u Ščitarjevu, objavljuje stručne i znanstvene radove te je autorica više arheoloških izložbi. Izlaganjem će predstaviti projekte Arheološkog muzeja u Zagrebu – Arheološki park Andautonija u Ščitarjevu i lokalitet Aquae Iasae u Varaždinskim Toplicama. Na primjerima spomenutih lokaliteta prikazat će se metode prezentacije i interpretacije arheoloških nalaza, s posebnim naglaskom na dosadašnja iskustva i rezultate te mogućnosti daljnjeg razvoja. Arheološki park Andautonija otvoren je još 1994. godine, kao prvi takve vrste u Hrvatskoj, u kojem se suvremenom interpretacijom nalaza i nizom aktivnosti predstavlja svakodnevni život rimskog grada, ali i procesi rimske urbanizacije – prve urbanizacije današnjeg zagrebačkog prostora. Već više od 60 godina provode se radovi i u Varaždinskim Toplicama gdje je u samom središtu grada, otkriven javni dio rimsko naselja Aquae Iasae – kupalište i svetište izgrađeno oko prirodnog izvora termalne vode. Dugogodišnji rad na interpretaciji ovog kompleksa bio je usmjeren upravo na isticanju specifičnih vrijednosti lokaliteta povezanih prvenstveno sa značajem termalne vode po kojem je ovo naselje bilo poznato širom Rimskog carstva. 

Renata Tomljenović je znanstveni suradnik u Institutu za turizam Zagreb, s više od dvadeset godina istraživačkog iskustva u turizmu. Objavila je preko pedeset znanstvenih radova i članica je niza uredničkih i znanstvenih odbora. Diplomirala je i doktorirala na Griffith University – Gold Coast, Queensland (Australija). U to vrijeme, glavna područja njezina interesa u turizmu bili su utjecaj turizma na lokalne zajednice i putnike, s naglaskom na promjene koje utječu na pojedince u kontekstu multikulturalnih društava i na izgradnju svijesti o zajednici u turizmu. Za svoj rad, nagrađena je od strane Australskog vijeća za turizam. Postdiplomska stipendija Sveučilišta Griffith omogućila joj je istraživanje uloge turizma, međukulturalnog razumijevanja i mira. Istraživanje je objavljeno u renomiranim znanstvenim časopisima i knjigama i doprinijelo je značajnom utjecaju na turizam. U Institutu za turizam radi od 2000. godine, gdje se područje njenog znanstvenog interesa nastavilo razvijati u smjeru socijalnih i kulturnih aspekata turizma. Voditeljica je Istraživačke zajednice Instituta Održivi razvoj destinacija i upravljanje. Bila je jedan od pionira razvoja kulturnog turizma, vodila izradu Nacionalne strategije razvoja kulturnog turizma, i sudjelovala u njenoj provedbi kroz članstvo u Savjetodavnom odboru. U zadnjih deset godina održala je više od šezdeset stručnih prezentacija i radionica za dionike u turizmu. Izvršni je urednik međunarodno interdisciplinarnog časopisa Tourism/Turizam. 

Suzana Marković, rođena u Metkoviću , 1958. diplomirala engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Direktorica je prodaje i marketinga u agenciji Ban Tours od 1994. Njen interes za kulturu u najširem smislu, odrazio se u uključenost kulturnih sadržaja u sve programe vezane za inbound i outbound putovanja Ban toursa, bez obzira o kojoj skupini korisnika se radilo. Duboko je uvjerena da kultura u širem, odnosno umjetnost u užem smislu pronalaze put i pozitivno djeluju na  turista  i ostavljaju tragove vrijedne sjećanja. Stručnjak je u području kulturnog turizma s izvanrednim iskustvom u kreiranju i osmišljavanju kulturno - turističkih proizvoda, posebice u području glazbenog turizma. Ban Tours d.o.o. putnička agencija sa širokom mrežom suradnika i partnera u turizmu po veličini spada u srednje velike turističke agencije u Hrvatskoj, a po svojoj reputaciji, kvaliteti i značaju, spada u sam vrh turističkih kompanija u Hrvatskoj. Ban Tours se potvrdio kao vodeći organizator najvećih i najeminentnijih putovanja koji spajaju sportske događaje i kulturne sadržaje. Dugogodišnjim radom i iskustvom u kulturnom turizmu Suzana Marković djelovala je kao vrstan dionik Zajednice kulturnog turizma pri HGK, jedan od najaktivnijih članova te kreator i inicijator prijedloga i aktivnosti pri Zajednici. U Zajednici od  2013. djeluje  i kao voditelj Sekcije turističkih agencija koje se bave kulturnim turizmom,   upravo slijedom kvalitetnih  primjera prakse Ban Toursa koje je često predstavljala u okviru seminara i radionica ZKTH dijeleći nesebično iskustva i znanja. Predavanje će stoga biti usmjereno na pozitivna iskustva u kreiranju kulturno-turističkih proizvoda uz isticanje  potrebnih  znanja i iskustva u pripremi i pakiranju proizvoda kulturnog, glazbenog, manifestacijskog i sportskog turizma. Naglasak će biti na kreiranju složenih kulturno-turističkih proizvoda, koji traži interdisciplinarnost multi-sektorskih destinacijskih partnerstava i kvalitetno korištenje kulturnih sadržaja, kulturnih prostora i institucija,  eksterijera i interijera u tematskim proizvodima kulturnog turizma. Istaknuta će biti uloga, nastajanje, rast i zadaci destinacijskih menadžment kompanija gradova kojima je zadatak osmisliti i korisnicima ponuditi  autohtoni doživljaj hrvatskih destinacija.

Tim Fairhurst pri Europskoj asocijaciji turoperatora ETOA voditelj je Odjela za ciljeve strateške politike EU  turizma. Zadužen je za  EU regulativu i politiku razvoja turizma, suradnju s EU komisijom, parlamentom, nacionalnim tijelima i nevladinim organizacijama. ETOA svoju  politiku razvoja  fokusira i na gradski turizam i primjere dobre prakse, te pomaže u promicanju Europu kao konkurentne destinacije u svijetu. U tom smislu, snažno podupire slobodu pružanja usluga u cijeloj Europi kako bi se zadovoljile potrebe tržišta. Trenutni prioriteti politike ETOA-e su: turizam i oporezivanje, procesuiranje viza, online tržište i provedba direktive o paket putovanjima. www.etoa.org ETOA - europska turistička udruga.

Vlasta Klarić magistar je društvenih znanosti iz područja informacijskih znanosti, sa specijalizacijom na Bolonjskom sveučilištu u  kulturnom turizmu JJR, povjesničar umjetnosti i profesor engleskog jezika. U svom dosadašnjem radu intenzivno  se bavila razvojem i promidžbom kulturnog turizma na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te ujedno radom s međunarodnim tijelima na europskoj i svjetskoj razini  ( UNWTO, ETOA, EICR, NECSTOUR, HOTREC, FEG, itd).  Kao EU povjerenik u sektoru turizma bavila se pitanjima vezanim uz EU programe, politike i projekte. Sudjelovala u realizaciji i vođenju projekata te ujedno bila i ekspertni član Savjetodavnog tijela za održivi turizam/baštinu UNWTO-a. Održala je brojna stručna izlaganja  na međunarodnim i domaćim konferencijama. Objavila je niz radova na engleskom i hrvatskom jeziku kao i nekoliko priručnika iz područja marketinga i turističkih korisnika. Kao dugogodišnji predavač kolegija „Kulturni turizam“ (na Filozofskom fakultetu i VPS Libertas) ima znanstveno zvanje istraživača i predavača.  Potpredsjednica je udruge Interpretirajmo Hrvatsku,  članica više strukovnih udruženja  ICOM-a, HMD-a, SKAL-a, IEC Processus Montanusa,  te glavni tajnik UNPAH-a. Polaznici će steći uvid u trendove u kulturnom turizmu, super-segmentaciju korisnika svih vidova kulturnog turizma, uvid u funkcioniranje, inventarizaciju, evaluaciju i mapiranje kulturnih potencijala hrvatskih destinacija, kreiranje inovativnih proizvoda urbanih destinacija i mikro-destinacija za organizirane i individualne korisnike. Naglasak će biti na kreiranju interdisciplinarnih, multi-sektorskih destinacijskih partnerstava i održivom korištenju kulturnih sadržaja u tematskim jedinstvenim proizvodima svih vidova odgovornog kulturnog turizma, posebice urbanog i kreativnog  turizma. Kroz primjere dobre prakse dionici će se upoznati s integriranim kreativnim pristupom urbanim mikro destinacijama kao i mega atrakcijama.

Darko Fatović rođen je 8. kolovoza 1986. god. u Zadru. Gimnaziju je završio u Visu, a na Sveučilištu u Zadru je diplomirao smjer Kulturne baštine i turizma na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti. Tijekom studiranja uglavnom se bavi temama valorizacije, očuvanja i prenamjene kulturne baštine u turističke svrhe (završni rad „Kulturna baština grada Visa u turističkoj ponudi“ 2009.), te multikulturalizmom kao idejom s ciljem očuvanja raznolikosti identiteta (diplomski rad ’’Multikulturalizam u programima saborskih stranaka” 2012.). Od prosinca 2015. radi kao pripravnik u Turističkoj agenciji Ban Tours. Svoje interese vidi u daljnjem obrazovanju na području društveno-humanističkih znanosti, radu na kulturnom turizmu i kreirannju KTP-a, prenamjeni i održivom razvoju kulturne baštine, te na multikulturalizmu kao opciji prilikom valorizacije i očuvanja kulturno-turističkih identiteta. 

Vrijeme

petak, 22.4.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na konferenciju

Naziv konferencije Konferencija Kulturni turizam - vrijednost i značenje za Hrvatsku
Vrijeme petak, 22.4.2016. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.