Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Kako steći pravo vlasništva na nekretnini

Predavač

Ljiljana Matuško Antonić

Svrha seminara

Uskoro više informacija...

Vrijeme

srijeda, 8.11.2017. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Kako steći pravo vlasništva na nekretnini
Vrijeme srijeda, 8.11.2017. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
Fax
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba