Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Javna nabava u EU fondovima

Predavač

Marina Splivalo

Svrha seminara

Po završetku programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju programa usavršavanja te za isti ostvaruju 8 bodova.

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2019-0014.

Odobrenjem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 od strane Europske komisije u prosincu 2014.g. otvoren je put za korištenje 6,881 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Sredstva se korisnicima dodjeljuju temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji obvezuju korisnike na poštivanje propisa o nabavi. Za subjekte koji su javni naručitelji je to primjenjivi Zakon o javnoj nabavi te pripadajući podzakonski propisi. Kršenje propisa o javnoj nabavi za posljedicu može imati štetne posljedice za korisnike, točnije utvrđenje nepravilnosti i neprihvatljivih izdataka, sukladno čl. 5. st.1.toč.6. važećeg Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014).

Kako bi se izbjeglo utvrđenje nepravilnosti u projektu korisnici moraju biti upoznati s propisima o nabavi koje primjenjuju. Dodatno, kršenje propisa prilikom pripreme i provedbe postupaka javne nabave može dovesti do žalbi nezadovoljnih ponuditelja te odugovlačenja postupka te daljnjih štetnih posljedica za projekt. Iako će biti govora općenito o pripremi i provedbi otvorenog postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi NN (120/06; dalje: ZJN 2016) i primjenjivim podzakonskim propisima naglasak je na izlaganju onih pravila čije kršenje dovodi do utvrđenja nepravilnosti i neprihvatljivih izdataka. Dodatno će se izložiti postupak utvrđenja nepravilnosti, uključujući određivanje financijskih ispravaka te prikazati aktualna praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).

Naglasak seminara je na diskusiji s polaznicima i primjerima iz prakse, a njegova svrha je naučiti izbjeći utvrđenje nepravilnosti i time ostvariti nadoknadu sredstava u što većem opsegu.

Namjena

Seminar je primarno namijenjen javnim naručiteljima koji provode nabavu temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ali i svim onima koji žele nešto više znati o postupku utvrđenja nepravilnosti u projektima sufinanciranim iz EU fondova.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Iz programa seminara

I. Primjenjiva pravila i osnovna načela

 • Pravila javne nabave
 • Primjena Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa
 • Osnovna načela javne nabave i njihovo značenje

II. Priprema postupka (I. dio)

 • Umjetna podjela predmeta nabave
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
 • Praksa DKOM

III. Priprema postupka (II. dio)

 • Kriteriji za odabir ponude
 • Praksa DKOM
 • Najčešće vrste nepravilnosti u javnoj nabavi prilikom pripreme postupka

IV. Provedba postupka

 • Pregled i ocjena ponuda
 • Korištenje instituta pojašnjenja i upotpunjavanja ponude
 • Praksa DKOM
 • Najčešće vrste nepravilnosti u javnoj nabavi prilikom provedbe postupka

V. Ugovor o javnoj nabavi

 • Izvršenje ugovora
 • Izmjene ugovora sukladno ZJN 2016
 • Primjeri nedopuštenih izmjena ugovora

VI. Nepravilnosti

 • Vrste nepravilnosti
 • Pravila o financijskim korekcijama
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti i određivanje korekcije
 • Dodatni primjeri nepravilnosti

Predavač

Marina Splivalo diplomirana je pravnica i stručnjak za EU fondove u društvu EMDA d.o.o., Zagreb koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 7 godina praktičnog iskustva u savjetovanju vezano za provedbu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinanciranih iz pretpristupnog programa IPA te strukturnih i investicijskih fondova Europske unije. Navedeno uključuje savjetovanje te davanje pravnih mišljenja vezano za izvršavanje prava i obveza iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i pripremu i provođenje postupaka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i pravilima nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi. Za vrijeme rada u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) radila je kao osoba za nepravilnosti i donosila odluke o postojanju/nepostojanju nepravilnosti. Redovito drži edukacije u području upravljanja EU projektima, javne nabave te pravnog i institucionalnog okvira za provedbu EU projekata u Hrvatskoj. Posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.

Vrijeme

četvrtak, 21.3.2019. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Javna nabava u EU fondovima
Vrijeme četvrtak, 21.3.2019. od 9:00 do 16:30

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.