Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Javna nabava: Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016; Ispunjavanje ESPD obrasca s praksom DKOM-a; Elektronički ESPD

Predavač

Loreta Zdrilić

Svrha seminara

Tvrtka Mapa znanja d.o.o. ovlaštena je od Ministarstva gospodarstva za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave. Evidencijski broj ovog programa u Popisu programa usavršavanja iz područja javne nabave je: 2018-0277. Sudjelovanjem na seminaru ostvaruje se 8 bodova.

Holistički prikaz promjena i novina nastalih stupanjem na snagu novog zakona o javnoj nabavi ZJN 2016, s posebnim osvrtom na novine koje su u primjeni od 18. travnja 2018. godine a koje se odnose na e-ESPD u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Sukladno navedenom, kroz platformu EOJN-a provest će se simulacija kreiranja e-ESPD zahtjeva za naručitelje te kreiranja e-ESPD odgovora za ponuditelje/natjecatelje. Također će se sukladno novini koja je u primjeni od 12. travnja 2018. godine obraditi dohvat dokaza iz registara i evidencija RH u EOJN RH (Sudski registar, Obrtni registar, Kaznena evidencija i Porezna evidencija).

Između ostalog, svrha seminara je prikazati najčešće greške ponuditelja prilikom predaje ponude i ispunjavanja ESPD obrasca u vidu osnova za isključenje te kriterija za odabir gospodarskog subjekta a naručiteljima dati upute u kojoj fazi postupka javne nabave koristiti članke 263. i 293. ZJN 2016 te na koji način tražiti dostavu dokumenata i dokaza odnosno ažuriranih popratnih dokumenata.

Sve točke iz programa seminara bit će popraćene, kako primjenom u praksi, tako i primjerima iz prakse DKOM-a. 

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Pojašnjenje, ispravak ponude, dostava ažuriranih podataka i dohvat dokaza iz registara i evidencija

 • Instituti iz članka 263. i 293. ZJN 2016 te primjena istih u praksi
 • Razjašnjenje, dopune i dostava informacija ili dokumentacije ponude
 • Ponudbeni list, troškovnik i jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Katalozi i uzorci
 • Traženje i dostava dokumenata i dokaza - ažurirani popratni dokumenti
 • Starost ažuriranih popratnih dokumenata
 • Izvadak iz kaznene evidencije vs Izjava o nekažnjavanju
 • Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH u EOJN RH (Sudski registar, Obrtni registar, Kaznena evidencija i Porezna evidencija)
 • Primjeri iz prakse DKOM-a

ESPD obrazac prema ZJN 2016

 • Ispunjavanje ESPD obrasca
  • Osnove za isključenje s praktičnom primjenom ESPD obrasca
  • Primjeri iz prakse DKOM-a za osnove za isključenje
  • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti) s praktičnom primjenom ESPD obrasca
  • Primjeri iz prakse DKOM-a za kriterije za odabir gospodarskog subjekta
 • e ESPD u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH – primjena u praksi
  • Kreiranje e-ESPD zahtjeva – naručitelji
  • Kreiranje e-ESPD odgovora – ponuditelji/natjecatelji

Predavač

Loreta Zdrilić, mag.oec. Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017).

Obrazovanje je stekla na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, Poslovna ekonomija, smjer menadžment. Stekla Certifikat za internog auditora prema normi 9001 ( DNV GL ) te Certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Zaposlena je u KBC Sestre Milosrdnice gdje izvršava funkciju višeg stručnog savjetnika nabave medicinskih i nemedicinskih proizvoda u Službi nabave. Aktivno sudjeluje u izradi plana nabave, praćenju i izradi izvješća o njegovom ostvarenju. Provodi postupke javne nabave roba, usluga i radova, prikuplja podatke potrebne za izradu specifikacija i dokumentacije o nabavi, provodi prethodna savjetovanja, objavljuje postupke, sudjeluje u procesu otvaranja, pregleda i ocjene ponuda, te u donošenju odluke o odabiru/poništenju i sklapanju ugovora s ponuditeljem. Dodatna znanja i vještine stekla je kroz brojna usavršavanja u raznim područjima javne nabave.

Sudjeluje u Projektu zajedničke javne nabave pri Ministarstvu zdravstva te je ovlaštena predstavnica za KBC Sestre milosrdnice kao središnjeg tijela 16 javno nabavnih kategorija za provođenje postupaka zajedničke javne nabave za 36 ustanova u Republici Hrvatskoj.

Član je povjerenstva za izradu nacrta II. Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2018. - 2020. godine s pogledom do 2023. godine pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Posjeduje izvrsne organizacijske, komunikacijske i pregovaračke vještine.

Vrijeme

četvrtak, 8.11.2018. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Javna nabava: Primjena članaka 263. i 293. ZJN 2016; Ispunjavanje ESPD obrasca s praksom DKOM-a; Elektronički ESPD
Vrijeme četvrtak, 8.11.2018. od 9:00 do 16:30

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.