Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Izrada analize koristi i troška - CBA Cost Benefit Analysis

Predavač

Ozren Hudina, Deloitte

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen.

Svrha seminara je pomoći polaznicima da pripreme dokument potreban za prijavu infrastrukturnih i drugih većih projekata – CBA, koji je  sastavni dio studije izvodljivosti (Feasibility study). Predstaviti sadržaj analize troškova i koristi (CBA)  kao ključnog dokumenta za pripremu projekata veće vrijednosti koji će se financirati iz EU fondova, kao i onih koji će se financirati iz drugih izvora, te na praktičnim primjerima i vježbama u grupama raditi na izradi navedene dokumentacije.

Namjena

S obzirom sa će na seminaru naučiti osnove izrade studije izvodljivosti, seminar je namijenjen svima koji planiraju aplicirati za EU sredstva - vlasnicima i direktorima tvrtki, poslovnim savjetnicima i konzultantima, te svim ostalim zainteresiranim.

Način realizacije

PPT prezentacija, demonstracija različitih alata te praktični primjeri.

Iz programa seminara

 • CBA analiza kao sastavni dio Studije izvodljivosti
 • Što je CBA?
 • Zašto CBA?
 • Veza između CBA i fondova
 • Sadržaj CBA
 • Koraci u izradi CBA
 • Analiza stanja i definiranje ciljeva
 • Analiza mogućnosti i izvedljivosti
 • Inkrementalni pristup
 • Financijska analiza
 • Održivost projekta
 • Ekonomska analiza
 • Ekonomski pokazatelji
 • Procjena rizika
 • Primjer izrade modela CBA u excell-u (potrebno donijeti računalo)

Predavač

Ozren Hudina, mag.oec. s 14-godišnjim iskustvom u bankarstvu i consultingu. Karijeru je započeo u Volksbank d.d. na pozicijama Risk managera i Višeg financijskog analitičara. Nakon toga prelazi u Zagrebačku banku d.d. gdje radi na odnosima s korporativnim klijentima. U navedenom razdoblju polazi veliki broj internih i eksternih edukacija. Zatim preuzima poziciju Voditelja work-out odjela u Partner banci d.d. gdje je zadužen za kompletni postupak naplate potraživanja fizičkih i pravnih osoba. Posljednje bankarsko zaposlenje mu je na poziciji Voditelja sektora kreditnih rizika u J&T banci d.d. gdje je zadužen za procjene rizika ulaganja u velike investicijske projekte. Nakon bankarskog iskustva posljednjih 3 godine nastavio je poslovni razvoj unutar vodećih consulting tvrtki u svijetu (Deloitte i KPMG) gdje je zadužen za financijsko modeliranje i planiranje, izrade investicijskih studija i CBA analiza, restrukturiranje te financijsko savjetovanje.  Osoba je s izuzetnim poznavanjem korporativnog bankarstva s obzirom da je aktivno radio na svim segmentima vezanim uz navedeno (prodaja, procjena rizika, upravljanje rizicima, workout) većim dijelom  na rukovodnim pozicijama. Specijalist je za korporativne financije, procjene boniteta, financijsku analizu, duedilligence, naplatu potraživanja i workout klijente.

Vrijeme

četvrtak, 18.6.2020. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Izrada analize koristi i troška - CBA Cost Benefit Analysis
Vrijeme četvrtak, 18.6.2020. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.