Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Event management

Predavač

Nenad Trajkovski

Svrha seminara

Upravljanje događanjima je primjena upravljanja projektima kako bi se kreirale ceremonije kao što su festivali, konferencije, ceremonije, proslave, koncerti, sportski događaji ili konvencije. To uključuje definiciju ciljane skupine za koju je događaj namijenjen, te razvoj događaja od njegovog koncepta do finalne realizacije. Ovaj seminar će pokriti sve dijelove vođenja događaja. Organizacija događaja obuhvaća mnoge rizike i mora se voditi kao projekt.

Seminar je namijenjen svim pojedincima i kompanijama koje organiziraju događaje ili plaćaju druge firme da im organiziraju događaje kako bi isti bili uspješni i učinkoviti, a događaj donio planirani rezultat.

Ovaj program je od izuzetne koristi za polaznike jer će kroz njega naučiti planirati, organizirati i voditi događaj od njegove zamisli do krajnje uspješne izvedbe. Polaznici će kroz program vidjeti najčešće i najveće zamke koje se javljaju prilikom organizacije događaja, te načine i metode njihovih umanjenja i uklanjanja.

Po završetku programa, polaznici će se osposobiti za: osmišljavanje, planiranje, izvedbu, nadgledanje i kontroliranje, te analizu događaja. Moći će napraviti koncept događaja, procijeniti da li je događaj isplativ, napraviti plan događaja i analizu rizika, napraviti plan postupanja na rizike, procijeniti financijske aspekte rizika, učiniti događaj uspješnim, te biti u stanju samostalno voditi događaje.

Ovaj program detaljno prolazi kroz sve faze upravljanja događanjima, kao što su: podjela događanja, organizacijski tim, koncept i dizajn događanja, izvedivost događanja, zakonske odredbe, marketing događanja, promidžba, financije, upravljanje rizicima, planiranje događanja, protokol, postavljanje događanja, praćenje događanja, analiza izvedenog događanja.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen prije svega osobama odgovornim koje organiziraju, vode ili sudjeluju u organizaciji događanja. Također, preporučujemo ga svim managerima koji financiraju događanja kako bi uvidjeli načine za postizanje većeg uspjeha događanja.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Uvod u rizike i njihova definicija - Objasnit će se rizici, upravljanje rizicima i zašto je to neophodno za uspješan dovršetak projekta
  • Što sve ulazi u upravljanje rizicima - Opisuje sve dokumente i dijelove projekta koji ulaze u planiranje rizika, s primjerima
  • Planiranje upravljanja rizicima - Objasnit će se i, kroz primjer, vježbati kako se planira upravljanje rizicima
  • Identifikacija rizika - Teoretski i praktično će se objasniti kako se rizici identificiraju, na što treba paziti, kako se rizici kategoriziraju i koji su izvori rizika
  • Kvalitativna analiza rizika i kvantitativna analiza rizika - Teoretski i praktično će se identificirani rizici analizirati po svom opisu, vjerojatnosti, utjecaju i izloženosti projekata svakom riziku
  • Plan reakcije na rizike - Teoretski i praktično će se za svaki identificirani rizik, koji je prošao kvalitativnu analizu, napraviti plan reakcije, rezervni planovi, definirati rezerve u vremenu i novcu
  • Praćenje i kontrola rizika - Teoretski i praktično će se, kroz zamišljeni projekt, pratiti kretanje rizika i dovesti projekt uspješno do kraja.

Predavač

Nenad Trajkovski je profesionalni voditelj projekata s najviše međunarodnih certifikata u Hrvatskoj. Vlasnik je NT Consulting tvrtke koja se bavi konzultacijama u vođenju projekata, kao i predavač za područja upravljanja projektima kao što su: Upravljanje rizicima, upravljanje cjelokupnim portfeljem projekata, upravljanje komunikacijama, planiranje projekata, recover project management. Ima više od 25 godina iskustva i jedan je od najnagrađivanijih predavača u regiji. Klijenti su mu najpoznatije kompanije u Hrvatskoj i regiji, najviše iz financija, IT/telekom i farmaceutike.

Vrijeme

četvrtak, 10.5.2018. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Event management
Vrijeme četvrtak, 10.5.2018. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
Fax
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba