Mapa znanja

Online edukacije

9.4.2020. Webinar: Online upravljanje projektima
Predavač: Jasenka Gojšić
Mjesto: online

16.4.2020. Webinar: Kako pokrenuti web trgovinu
Predavač: Ivan Troskot
Mjesto: online

17.4.2020. Webinar: Pravni aspekti web trgovine
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: online

20.4.2020. Webinar: Google Ads
Predavač: Dean Krizmanić
Mjesto: online

20.4.2020. Webinar: Google Ads - Uvod u Google Ads
Predavač: Dean Krizmanić
Mjesto: online

21.4.2020. Webinar: Ispunjenje ugovora i naknada štete pod utjecajem COVID-19
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: online

22.4.2020. Webinar: Google Ads - Oglašavanje na pretraživačkoj mreži
Predavač: Dean Krizmanić
Mjesto: online

24.4.2020. Webinar: Google Ads - Oglašavanje na prikazivačkoj mreži
Predavač: Dean Krizmanić
Mjesto: online

27.4.2020. Google Ads - Izvještaji
Predavač: Dean Krizmanić
Mjesto: online

29.4.2020. Voditelj ureda s naglaskom na računovodstvenu administraciju
Predavač: Ivan Vidas
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.5.2020. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Predavač: Marcela Kir, HNB
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

7.5.2020. Upravljanje reklamacijama i nezadovoljnim korisnicima
Predavač: Tatjana Salopek, Sanja Gomuzak
Mjesto: Rijeka

7.5.2020. Seminar za poslovne tajnice
Predavač: Jasenka Gojšić, Kosjenka Muk, Danijel Ritz, Petra Hranilović, Sanja Plavljanić Širola, Sanja Toljan
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.5.2020. Primjena Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o komunalnom redarstvu - Komunalni red
Predavač: Božidar Horvat, sudac i predsjednik Upravnog suda u Osijeku
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.5.2020. User experience i optimizacija konverzija - kako planirati, izraditi i održavati web stranicu koja prodaje?
Predavač: Marko Pačar
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

14.5.2020. Porezi u IT sektoru
Predavač: Pere Mioč, Vladimir Nol, Tin Martinčević, Lovre Botica, Josipa Matošević
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

15.5.2020. Google Ads
Predavač: Miroslav Varga
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.5.2020. Social media marketing
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

21.5.2020. Brzorastuće tvrtke - kako pripremiti poduzeće za brzi rast i povećanje broja zaposlenika
Predavač: Ivana Panić Šušteršić, odvjetnica; Sandra Dimitrijević, mag.iur; Maja Darija Škrljak, mag.psych.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.5.2020. Specijalist za obračun plaća i kadrovsku administraciju
Predavač: Ivan Vidas
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

28.5.2020. Izrada studije izvodljivosti
Predavač: Ozren Hudina
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.6.2020. Komunikacija s teškim i zahtjevnim klijentima
Predavač: Petra Grabušić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.6.2020. Content marketing - Marketing kroz sadržaj
Predavač: Ilija Brajković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

4.6.2020. Javna nabava za početnike
Predavač: Loreta Zdrilić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.6.2020. Novo izdanje (2017) FIDIC modela ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović, dr.sc.
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.6.2020. Upravljanje projektima
Predavač: Jasenka Gojšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

18.6.2020. Izrada analize koristi i troška - CBA Cost Benefit Analysis
Predavač: Ozren Hudina, Deloitte
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

18.6.2020. Naknade u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada
Predavač: Žana Žarkov Trtanj
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

26.6.2020. Primjena FIDIC ugovora
Predavač: Vladimir Skendrović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

9.7.2020. GDPR - Usavršavanje za službenike za zaštitu osobnih podataka
Predavač: Tatjana Salopek
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

16.7.2020. Upravljanje reklamacijama i nezadovoljnim korisnicima
Predavač: Tatjana Salopek, Sanja Gomuzak
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

10.9.2020. Međuljudski odnosi u organizaciji
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

17.9.2020. Strateško planiranje i izrada strateških mapa
Predavač: Jasenka Gojšić
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

8.10.2020. Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Predavač: Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

5.11.2020. Kako se oduprijeti manipulaciji
Predavač:
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb