Mapa znanja

Konferencije

17.5.2019. Konferencija Mentalno zdravlje u organizacijama
Predavač: Jasminka Jelčić, Jasminka Sabol Mužinić, Irena Bašić- Štefanić, Tamara Dabić Kempf, Lana Mužinić Marinić, Tanja Prekodravac, Milan Todorović
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

30.5.2019. Konferencija Javna nabava medicinskih proizvoda
Predavač: Mirjana Čusek Slunjski, Loreta Zdrilić; gosti predavači: Marica Japundžić, Mirta Kolesarić, Jelena Markulin, Anton Tomljanović, Danijela Antolković
Mjesto: Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb