Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Zaštita osobnih podataka i GDPR

Predavač

Tatjana Salopek

Svrha seminara

25.5.2018. GDPR je stupio na snagu, no još nije kasno da se uskladite.

Poduzetnici su često u svakodnevnom poslovanju nedovoljno svjesni činjenice u kojoj mjeri i na koji način obrađuju osobne podatke fizičkih osoba s kojima dolaze u doticaj prilikom obavljanja svoje redovne poslovne djelatnosti.

Sukladno odredbama GDPR-a kazne za pojedine oblike nezakonite obrade mogu iznositi i do 4 % ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini za prethodnu financijsku godinu, pa je dakle već iz samog ranga kazni jasno da je Europska unija odlučila donošenjem GDPR-a posvetiti punu veću pažnju području zaštite osobnih podataka, a potpuno je jasno da će ovako velike kazne motivirati i poduzetnike, ako ne iz bilo kojeg drugog razloga, a onda svakako iz racionalne odluke da učine sve kako bi izbjegli ovako potencijalno velike kazne, da usklade svoje poslovanje sa odredbama GDPR-a.

Svrha ovog seminara je u najvećoj mogućoj mjeri ukazati poduzetnicima, koje je korake sve potrebno poduzeti kako bi u cijelosti uskladili na vrijeme svoje poslovanje s odredbama GDPR-a i time izbjegli poprilično visoke kazne kojima će biti potencijalno izloženi u slučaju neusklađenosti s novom europskom regulativom u području zaštite osobnih podataka.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen svim poduzetnicima.

Način realizacije

PPT prezentacija praćena usmenim objašnjenjima uz praktične savjete i primjere.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

Što nam donosi GDPR?

 • Značaj, stupanje na snagu, odnos prema Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
 • Objašnjenje najvažnijih pojmova GDPR-a  (obrada osobnih podataka, osobni podatak, ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade, sustav pohrane, službenik za zaštitu osobnih podataka, evidencija o obradi osobnih podataka);
 • Osnove za zakonitu obradu po GDPR-u uz objašnjenje kako postupati u kojem slučaju ovisno o tome što je osnova obrade (zakon, ugovor, privola, nužnost radi zaštite ključnih interesa ispitanika, javni interes, legitimni interes);
 • Objašnjenje pojma svrha obrade uz praktične primjere;
 • Dostava podataka trećim osobama, vrijeme korištenja podataka, iznošenje podataka izvan područja Europske unije;
 • Prava ispitanika, i to pravo na pristup, izmjenu, brisanje, prigovor, pritužbu, naknadu štete;
 • Općeniti pregled uz objašnjenje svih najvažnijih dijelova GDPR-a kako bi se poduzetnik mogao u svojoj specijalnoj djelatnosti s razumijevanjem prilagoditi i uskladiti;
 •  Objašnjenje koje akte i na koji način i s kojom svrhom izraditi u svrhu usklađenja u općem dijelu poslovanja.

Potrebne radnje usklađenja u općem dijelu poslovanja

 • Provedba analize načina prikupljanja, obrade, dostave i vremena i načina čuvanja osobnih podataka kako bi se mogao izraditi jedinstveni dokument (pravilnik) u kojem se opisuje sustav pohrane, način obrade, krug osoba kojima je povjerena obrada pojedinih podataka i svi drugi važni podaci navedeni u svakoj pojedinoj evidenciji o obradi;
 • Zaposlenici i kandidati za posao
 • Izvršitelji obrade
 • Potreba pregleda postojećih ugovora uz unošenje potrebnih dodatnih klauzula u skladu s GDPR-om;
 • Definirati potrebne radnje i načine postupanja u odnosu na pitanje dostave podataka trećim osobama, primateljima i dr.;
 • Videonadzor

 

Vrijeme

petak, 21.9.2018. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.