Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upravljanje vremenom i samoorganizacija

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen: 16

Upravljanje vremenom i samoorganizacija je u današnjem načinu života neizmjerno je važna. Jeste li poželjeli barem jednom da dan ima više od 24 sata? Imate li osjećaj da „trčite i lovite“ vrijeme i nikako da ga „uhvatite“? Osjećate li se na kraju dana umorno, a obaveze se gomilaju? Ako ste na bar jedno pitanje odgovorili pozitivno ovo je seminar koji vam nudi rješenja. Uspješni ljudi upravljaju svojim vremenom, oni imaju osjećaj učinkovitosti i zadovoljstva na kraju dana. Svrha ovog seminara je naučiti kako upravljati svojim vremenom, uvesti u svoj život samoorganizaciju i osjećati se zadovoljno i uspješno na kraju dana uz balans privatnog i poslovnog dijela života.

Namjena

Svima koji želepoboljšati i usavršiti upravljanje vremenom i koji žele biti uspješniji u poslovnom životu.

Način realizacije

Predavanje, vježbe, radionica

Raspored seminara

I dio od 09:15 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Važnost upravljanja vremenom i samoorganizacija
 • Kako upravljati vremenom i osobnom energijom?
 • 4 osnovna izvora osobne energije i kako njima upravljati?
 • Uzroci vremenske neorganiziranosti i kako ih ukloniti?
 • Kako detektirati „kradljivce vremena“?
 • Testiranje polaznika radi otkrivanja problema u upravljanju vremenom i smanjivanju samoorganiziranosti
 • Osvještavanje ponašanja koja smanjuju učinkovitost
 • Osvještavanje ponašanja koja povećavaju učinkovitost
 • Tehnike povećanja fokusa pažnje i odeđivanje prioriteta
 • Uspješna strategija planiranja dana (princip 8 minuta štedi1 sat)
 • 5 osnovnih pravila koja nam daju moć upravljanja vremenom
 • Stvaranje balansa poslovnog i privatnog života

Vrijeme

četvrtak, 17.7.2014. od 9:15 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1090,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.